Individueel beweegadvies maakt bewegen als medicijn mogelijk

Foto: Pexels via Pixabay

Een digitale tool is ontwikkeld voor een gepersonaliseerd beweegadvies voor patiënten van ziekenhuizen. In de ziekenhuizen is een sterke behoefte om bewegen voor te schrijven als medicijn.

Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Amsterdam UMC bleek dat de uitvoering ervan lastig is. Daarom zijn nu verschillende materialen en middelen ontwikkeld om het behandelaars makkelijker te maken, meldde het UMCG.

De digitale tool stelt een gepersonaliseerd beweegadvies samen voor patiënten tijdens een afspraak met de behandelaar in het ziekenhuis. Daarmee kan de patiënt ook verwezen worden naar begeleiding bij bewegen binnen of buiten het ziekenhuis.

Het is volgens het UMCG onomstotelijk bewezen dat een actieve leefstijl een positief effect heeft op het ontstaan en het beloop van ziektes. ‘Verrassend genoeg wordt met dat gegeven nog maar heel weinig gedaan in de spreekkamer van de arts. Het bespreken van een actieve leefstijl heeft nog geen reguliere plek in de ziekenhuiszorg’, zegt revalidatiearts Rienk Dekker aan.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een ‘Beweegstappenplan’ dat andere ziekenhuisafdelingen kunnen gebruiken om Bewegen als Medicijn meer toe te passen in de reguliere zorg.

Stichting Special Heroes Nederland is vanaf heden verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en zullen andere afdelingen en ziekenhuizen ondersteunen bij de implementatie. De stichting maakt zich sterk voor mensen met een beperking en ziekte.

Vervolgonderzoek

Als vervolg gaan Amsterdam UMC en het UMCG weer samenwerken in een studie die nagaat hoe patiënten begeleid kunnen worden bij leefstijlverandering en wat de effecten zijn op de gezondheid van patiënten en hun zorgconsumptie.

De onderzoekers presenteerden hun uitkomsten tijdens een digitaal symposium op 21 januari, waar ruim 330 mensen aan deelnamen. De Stichting Special Heroes Nederland draagt zorg voor de ondersteuning als andere ziekenhuizen de uitkomsten willen gaan toepassen.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden