UMCG: Nieuwe behandeling van gevorderde endeldarmkanker leidt tot minder uitzaaiingen

Foto: De Redactie

De kans op terugkeer van endeldarmkanker is minder groot als een patiënt vóór de operatie kortdurend wordt bestraald en aansluitend chemotherapie krijgt. Dit blijkt uit een internationale studie, gecoördineerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Karolinska Institutet en de Uppsala Universitet uit Zweden.

De onderzoekers verwachten dat deze resultaten zullen leiden tot aanpassing van de standaard behandeling van gevorderde endeldarmkanker, meldde het UMCG.

De huidige behandeling van gevorderde endeldarmkanker bestaat uit zes weken radiotherapie gecombineerd met een lage dosis chemotherapie(radiochemotherapie). Vervolgens wordt de tumor operatief verwijderd. Bij de nieuwe behandeling ontvangt de patiënt één week bestraling gevolgd door 18 weken chemotherapie. Daarna vindt de operatie plaats.

Uitzaaiingen in vroeg stadium aanpakken

“Bestraling met lage dosis chemotherapie zorgt ervoor dat de tumor zo klein mogelijk wordt en dus makkelijker te verwijderen is tijdens de operatie en chemotherapie doodt tumorcellen die uitzaaiingen vormen”, zegt radiotherapeut in het LUMC en Antoni van Leeuwenhoek Corrie Marijnen. “Door chemotherapie voor de operatie te geven, pakken we mogelijke uitzaaiingen in een vroeg stadium aan. Zo kan tussentijds de bestraling langer doorwerken, waardoor de tumor nog kleiner kan worden voor de operatie.”

Minder terugkeer tumor

De afgelopen jaren werden in totaal 920 patiënten uit zeven landen met gevorderde endeldarmkanker behandeld volgends de standaard of nieuwe behandeling. Patiënten die de vernieuwde behandelstrategie ontvingen ontwikkelden minder uitzaaiingen. Na 3 jaar was dit 20 procent van de patiënten, in vergelijking tot 27 procent van de patiënten die de standaardbehandeling ontvingen.

Door de nieuwe strategie werd de tumor zo klein dat in 28 procent van de gevallen geen tumorcellen meer in de endeldarm en omliggende lymfeklieren te vinden waren. Bij de standaard behandeling was dit slechts 14 procent.

Minder ziekenhuisbezoeken

De patiënten hadden wel meer bijwerkingen, doordat de chemotherapie zwaarder is. “Maar deze bijwerkingen hebben er niet toe geleid dat patiënten niet geopereerd konden worden. Ook was het aantal complicaties na de behandeling in beide groepen gelijk,” legt UMCG oncologisch chirurg Boudewijn van Etten uit.

Een voordeel is dat patiënten veel minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. In de standaard behandeling komen de patiënten 25 tot 28 keer naar het ziekenhuis en in de experimentele behandeling maar 12 keer.

De onderzoekers verwachten dat er nu stappen worden gezet om van deze experimentele strategie een standaard behandeling te maken. Behandeling van de patiënt voorafgaand aan de operatie is een leidende therapie voor deze vorm van endeldarmkanker, met helemaal niet meer opereren als mogelijke extra optie in de toekomst,” aldus Geke Hospers, medisch oncoloog in het UMCG.

De resultaten zijn dinsdag verschenen in het medisch vakblad The Lancet Oncology.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden