UMCG krijgt subsidie voor twee Covid-ondezoeken

Foto: De Redactie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) ontvangt een subsidie voor twee onderzoeken naar COVID-19 van de De Nederlandse financieringsorganisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw.

Een studie naar Covid-patiënten die thuis ziek waren en niet in een ziekenhuis waren opgenomen krijgt een subsidie van 430.000 euro, meldt het UMCG. Een onderzoek naar de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie ontvangt 500.000 euro subsidie van ZonMW.

UMCG onderzoekt Covid-patiënten die thuis ziek waren

Met het onderzoek onder COVID-19 patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen, en hun gezinsleden willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de impact en gevolgen van de ziekte op deze grote groep patiënten en hun familie. Op basis van de studie willen de onderzoekers richtlijnen kunnen maken voor de behandeling van COVID-19 patiënten thuis.

Deze richtlijnen over COVID-19-diagnoses en -behandelingen worden ontwikkeld terwijl deskundigen nog niet alles weten over deze nieuwe ziekte. Over de impact en gevolgen voor niet-ziekenhuispatiënten -hun besmettelijkheid, de verspreidingsroutes van de virussen en hoelang zij in isolatie moeten blijven- is nog niet veel bekend.

De opgedane kennis kan helpen om patiënten in de toekomst de juiste behandeling te geven en bijtijds te kunnen nagaan wanneer hun ziektebeeld gaat verslechteren. Meer inzicht in de besmettelijkheid van deze patiënten helpt bij het bepalen hoelang zij in isolatie moeten blijven en wanneer zij hun huis kunnen verlaten zonder het risico het virus op anderen over te dragen.

De onderzoekers willen zo’n 200 positief geteste personen inclusief hun gezinsleden volgen.

De noodzaak en het belang van dit onderzoek is volgens de onderzoekers groot in de huidige fase van versoepeling van alle maatregelen en de mogelijke nieuwe uitbraken die daarvan het gevolg zijn.

Het onderzoek duurt nog zes maanden. De afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie van het UMCG voeren in samenwerking met de GGD’s Groningen, Drenthe, Friesland en IJsselland het onderzoek uit.

Onderzoek naar huisartsenzorg tijdens coronapandemie

Het UMCG gaat samen met instituut Nivel, Radboud UMC en Maastricht UMC de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie onderzoeken.

Sinds de start van de coronapandemie zijn er veel noodzakelijke verandering geweest in de organisatie van de huisartsenzorg. In sommige regio’s daalde het aantal mensen dat gebruik maakte van hun huisarts of de huisartsenpost, terwijl in andere regio’s huisartsen juist overbelast waren met veel patiënten met COVIVD-19 klachten.

Projectleider dr. Lilian Peters van het UMCG wil nagaan wat er te leren is van de manier waarop deze uitdagingen werden aangepakt en opgelost? Hoe hebben de patiënten dit ervaren en kregen zij op een goede manier toegang tot (huisarts-) zorg tijdens de COVID-19-pandemie?

Het onderzoek richt zich op specifieke (kwetsbare) patiëntengroepen, waaronder kinderen, zwangeren en ouderen.

Het onderzoek duurt twee jaar. Tijdens het onderzoeker werken verschillende UMC’s en het Nivel samen met de academische huisartsen netwerken, Zorgbelang Groningen en Stichting Sterk uit Armoede en Sociale Uitsluiting.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden