Inventarisatie woonwensen voor de nieuwe gemeente Groningen

Foto: Gemeente Groningen

Komende week valt bij 16.000 inwoners van de nieuwe gemeente Groningen (nu nog Groningen, Harne en Ten Boer), een enquĂȘte over woonwensen en woonlasten op de mat.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘De gemeenten en corporaties willen graag weten welke wensen onze inwoners hebben op het gebied van wonen. Maar ook wat er nodig is om het wonen in de gemeente betaalbaar te houden’.

Visie op wonen

Als uitgangspunt blijven de bestaande thema’s: gemengde en vitale wijken en voldoende duurzame en betaalbare huurwoningen, aldus de gemeente. Daarnaast heeft de nieuwe gemeente straks een nieuwe gemeenteraad, nieuwe woningcorporaties en nieuwe huurdersverenigingen.

Afspraken voor 2019

De prestatieafspraken die de gemeente voor 2019 maakt met de woningcorporaties vloeien nog voort uit de huidige woonvisie. De afspraken, die inmiddels door alle partijen zijn ondertekend, gaan voornamelijk om de wijkvernieuwing, versnellen van nieuwbouw en het verduurzamen van de woningvoorraad.

Komend jaar wordt gestart met de uitvoering van de vier wijkplannen voor de wijkvernieuwingswijken Selwerd, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en de Wijert.

Netto groei

Om de druk op de vraag naar sociale huurwoningen aan te kunnen, moet er de komende jaren een flink aantal huurwoningen worden bijgebouwd. Tot en met 2023 komen er 235 woningen bij per jaar. Dit is een nettogroei, oftewel nieuwbouw minus sloop en verkoop van sociale huurwoningen.

Daarnaast zetten corporaties en gemeente zich in voor behoud van voldoende woonkwaliteit. In 2019 investeren de corporaties 67 miljoen euro in planmatig en dagelijks onderhoud van hun woningen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen