Meer drugslabs opgerold in 2020 door politie Noord-Nederland

Foto: CC BY SA 3.0/Wikipedia Commons/ Dickelbers

De politie Noord-Nederland heeft vorig jaar fors meer productie- en dumplocaties van synthetische drugs ontdekt dan in 2019. Opvallend is dat in de eenheid Politie Noord-Nederland ook een stijging te zien is in het aantal dumplocaties, in tegenstelling tot de rest van het land, meldt de politie.

Dat blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2020 van de European Reporting on Illicit Synthetic Substance Production (ERISSP).

In 2019 werden er zes drugslabs ontdekt en ontmanteld, in 2020 elf. Landelijk was er een dalende trend van het aantal dumplocaties zichtbaar. In Noord-Nederland is echter een stijging waarneembaar. In 2019 werd op twee plekken afval aangetroffen, in 2020 is dat aantal toegenomen tot dertien locaties.

Meer drugslabs en opslaglocaties gevonden in 2020

Het aantal landelijk opgerolde labs steeg met 18 tot 108 en het aantal opslagplekken met twintig tot 105. Volgens de politie is vooral de stijging in het aantal gevonden methlabs opvallend. Dat waren er in 2019 nog negen en in 2020 32. In deze labs worden naast crystal meth ook andere synthetische drugs als xtc gemaakt.

De stijging van het aantal opgerolde labs was het grootst in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. In Gelderland, Utrecht, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland werden meer opslaglocaties voor drugs gevonden.

In 2020 werd op minder plekken drugsafval gevonden. Het aantal vondsten daalde met dertien tot 178. De politie denkt dat dit komt doordat het afval vaker in de labs blijft staan en dat meer gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke milieustraat om het afval te lozen.

Interventieteams

Sinds november zijn er in Noord-Nederland drie interventieteams actief om criminaliteit met grote maatschappelijke effecten aan te pakken. Daarmee investeert de politie onder andere in expertise en haar informatiepositie op het gebied van synthetische drugs.

In deze interventieteams zitten verschillende specialisten die deze informatie op hun eigen manier bekijken en beoordelen. In de praktijk betekent dat volgens de politie sneller en daadkrachtiger optreden.

Vaak wordt de politie door omwonenden getipt op drugslabs. Mensen in de buurt zijn volgens de politie erg belangrijk als het gaat om het signaleren van drugslabs en het delen van informatie met de politie.

Zien, ruiken, horen

Drugslabs zijn te herkennen op verschillende manieren. Op een productielocatie zie je vaak een ingang waar grotere voertuigen (bestelbussen) naar binnen kunnen, zodat ze onopvallend in- en uit- kunnen laden. Vaak gebeurt dit op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld in de nacht. Ook zie je vaak dat er gesjouwd wordt met jerrycans of vaten. Een drugslab kun je ook ruiken, vaak komt er een chemische lucht vrij en ruiken mensen oplosmiddelen. Om te voorkomen dat mensen dit ruiken dichten criminelen kieren en ramen vaak met purschuim. De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden vaak geblindeerd. Bij een drugslab hoor je vaak een voortdurend zoemend, brommend geluid.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden