Criminaliteit in Groningen: ‘Minder inbraken, meer cybercrime’

Foto: Publiek Domein

Het criminaliteitsbeeld is vorig jaar sterk beïnvloed door de coronapandemie. Het meest in het het oog springt de daling van het aantal inbraken en de toename van online misdrijven. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde vorig jaar licht met een procent ten opzichte van 2019.

Ook in Groningen nam het aantal inbraken fors af. Het totaal aantal misdrijven daalde met 1.354 van 12.895 misdrijven in 2019 naar 11.541 misdrijven in het jaar 2020. Het aantal inbraken daalde eveneens in Groningen. In 2019 was er sprake van 3.780 inbraken (in woningen, vanuit motorvoertuigen). In 2020 daalde dit met 860 naar 2.920 inbraken en diefstallen.

Het meest opvallend is de diefstal van brom- en snorfietsen en fietsen. Ook hier is een daling in te zien van 2.125 naar 1.763, maar is wel het grootste aandeel van alle misdrijven.

De coronamaatregelen leidden tot een verschuiving in de criminaliteit. Het aantal geregistreerde woninginbraken daalde landelijk met 23 procent en de registraties van zakkenrollerij halveerde bijna. Daartegenover staat een forse toename van cybercrime, daarvan zijn in 2020 127 procent meer gevallen geregistreerd.

Ook in Noord-Nederland is de forse toename van fraude via de online handel opvallend, meldde politie Groningen. De oproep is ‘Wees alert en zorg ervoor dat je geen slachtoffer wordt van internetoplichting’.

Het aantal meldingen van internetcriminaliteit steeg van 123 meldingen in 2019 naar 275 meldingen in 2020.

Meer overlast

Ook is er een sterke toename geweest van het aantal meldingen van overlast. Doordat Nederland massaal meer thuis was, werd er meer overlast veroorzaakt, maar ook ervaren. In Groningen werden 113.887 meldingen gemaakt van overlast in 2019. In 2020 steeg dat aantal naar 170.355 meldingen. Ook hier speelde de coronapandemie een grote rol, omdat meer mensen lange periodes thuis verbleven.

Het totaal van de geregistreerde overlastincidenten steeg in 2020, met bijna 145.000 incidenten, en lag daarmee 39 procent hoger dan in 2019.

 

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden