Hanzehogeschool start met gemengd onderwijs in nieuw studiejaar

Foto: Google Maps

Komend schooljaar gaat de Hanzehogeschool Groningen gemengd onderwijs bieden, zowel online als offline. Studenten volgen onderwijs op afstand waar mogelijk en fysiek onderwijs waar de overheid daar ruimte voor geeft, meldt de Hanzehogeschool.

Door de coronamaatregelen organiseert de Hanzehogeschool het onderwijs op deze manier. Het afstuderen en het praktijkonderwijs krjgen zo voorrang om studievertraging voor studenten te minimaliseren. En is er nadrukkelijk aandacht voor eerstejaarsstudenten.

Steeds meer online

Sinds half maart wordt geen fysiek onderwijs meer op de Hanzehogeschool gegeven. Ook andere activiteiten als open dagen en meeloopdagen maar ook tentamens worden vanaf maart online georganiseerd.

Voor een hbo (hoger beroepsonderwijs) – instelling is de praktijk onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. Stages zijn een verplicht onderdeel van alle opleidingen, en bij een deel van de opleidingen zijn praktijklessen onderdeel van het onderwijs. Bijvoorbeeld bij verpleegkunde, sportstudies of het conservatorium.

Introductietijd

Nieuwe en zittende studenten wacht een ander maar welkom onthaal bij de start van het nieuwe studiejaar van de Hanzehogeschool.

De introductietijd voor nieuwe studenten aan de Hanzehogeschool gaat dit jaar iets anders dan in de voorgaande jaren. Er zullen geen grootschalige introductiekampen zijn maar een combinatie tussen online en kleinschalige fysieke kennismakingen.

Soepeler instromen

Het ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap heeft bepaald dat een aantal groepen studiekiezers makkelijker kunnen instromen aankomend studiejaar. De zogenaamde ‘harde knip’, waarbij studenten het diploma van hun vooropleiding behaald moeten hebben voordat zij aan een vervolgopleiding bij een hbo-instellingen kunnen volgen, komt voor een aantal groepen voor aankomend studiejaar te vervallen.

Mbo- en Associate Degree-studenten kunnen al voorwaardelijk instromen als ze hun opleiding nog niet helemaal hebben afgerond, op voorwaarde dat zij aan het einde van het kalenderjaar hun mbo- of Associate Degree diploma hebben. Dit geldt ook voor bachelorstudenten die met een masteropleiding starten. Per opleiding gelden verschillende voorwaarden.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden