Gemeente helpt ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband

Foto: De Redactie

De gemeente Groningen komt met een pakket van tien maatregelen voor Groningse ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband.

Wethouder Paul de Rook, Economische zaken: “We hebben te maken met een bizarre en onzekere situatie in Nederland. Veel van onze lokale ondernemers, instellingen en werkenden zonder vast dienstverband zien hun inkomen grotendeels verdwijnen. Dat is vreselijk voor hen en ik vind dat een lokale overheid dan ook moet helpen naast de landelijke steun die men kan ontvangen.”

Overzicht van lokale aanpak door college van B&W

1. Uitstel van belastingen voor ondernemers

Ondernemers betalen verschillende vormen van lokale belasting, zoals logiesbelasting en precario op terrassen. Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) int deze belastingen voor de gemeente Groningen. Met het NBK is afgesproken om voorlopig geen nieuwe heffingen op te leggen. Daarnaast wordt bij reeds verstuurde aanmaningen coulant met de termijnen omgegaan.

2. Betalingen versnellen.

Voor partijen waaraan de gemeente geld verschuldigd is, versnelt de gemeente deze betalingen zoveel mogelijk. Daarnaast is de gemeente coulant met invorderingen van debiteuren die geraakt worden door de Corona maatregelen.

3. Richtlijn voor afhandelen opdrachten voor zelfstandigen en flexwerkers.

. De gemeente verleent opdrachten aan zelfstandigen en huurt flexwerkers in. Om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk schade ondervinden worden er regelingen getroffen.
· De gemeente verplaatst opdrachten waar het kan en betaalt een deel van de vergoeding wel alvast uit.
· Als het werk van zelfstandigen en flexwerkers niet verplaatst kan worden, kijkt de gemeente hoe we hen kunnen ondersteunen naast de regelingen die het Rijk al heeft ingesteld.

4. Uitstel betaling huur voor partijen in gemeentelijk vastgoed.

De gemeente verleent (waar noodzakelijk en op verzoek van de huurder) uitstel van betaling van huurverplichtingen voor gemeentelijk vastgoed, voorlopig voor een periode van maximaal 3 maanden. De gemeente gaat met sportverenigingen in overleg hoe om te gaan met de ontstane situatie.

5. Vooruitbetaling van subsidie bij organisaties in liquiditeitsproblemen.

Voor organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen en in liquiditeitsproblemen komen, biedt de gemeente de mogelijkheid deze subsidie eerder uit te keren.

6. Aanpassen prestatie-eisen bij gesubsidieerde organisaties.

Voor gesubsidieerde organisaties gaan we coulanter om met de prestatie-eisen. Dit geldt voor organisaties die te maken hebben met activiteiten die, als gevolg van de Corona maatregelen, geen doorgang kunnen vinden.

7. Terugbetalen van leges voor afgelaste evenementen.

In de periode tot en met 1 juni zijn verscheidene evenementen gepland, die geen doorgang kunnen vinden als gevolg van de Corona maatregelen. Voor deze evenementen betaalt de gemeente de reeds betaalde leges terug. Dit zijn de kosten voor een evenementen vergunning, maar ook de kosten voor (tap)ontheffingen.

8. Tijdelijk verruimen van venstertijden voor bevoorrading binnenstad.

De gemeente heeft met ingang van donderdag 19 maart de venstertijden tijdelijk aangepast die gelden voor de bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad. In lijn met het verzoek van Transport en Logistiek Nederland en ondernemersvereniging Evofenedex zijn de bevoorradingstijden tijdelijk uitgebreid tot 18:00 uur in plaats van 12:00 uur. Dat betekent dat de bevoorrading in de binnenstad tijdelijk tussen 5:00 uur en 18:00 uur kan plaatsvinden.

9. Budget beschikbaar stellen voor nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen.

De gemeente maakt een budget vrij van 250.000 euro om nieuwe verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen mogelijk te maken. Zo wil de gemeente ondernemers, instellingen en organisaties met mooie initiatieven ondersteunen.

10. Appel op externe partijen en consumenten

Het college neemt met bovenstaande maatregelen haar verantwoordelijkheid, zij wil ook een appel doen op externe partijen en consumenten:

· Voor veel ondernemers is hun bank of huurbaas een grote kostenpost. De gemeente roept banken en vastgoedpartijen op om hun huurders of schuldenaren te ontzien.
· Veel flexwerkers zijn afhankelijk van hun opdrachtgever. De gemeente roept partijen op om mogelijkheden om hun inhuurkrachten aan het werk te houden te benutten.
· Niet iedereen wordt geraakt door de maatregelen rondom de corona-crisis. De gemeente roept consumenten op om lokaal (online) te blijven kopen en de lokale middenstand te steunen.

Deze aanpak is een eerste opzet, echter de gemeente onderzoekt eventuele vervolgmaatregelen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden