Passend onderwijs een jaar na invoering niet passend

Foto: ANP

Een jaar na de invoering van passend onderwijs zijn er nog steeds kinderen die geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen of thuiszitten.

“Nog steeds is er voor duizenden scholieren geen passende plek en voor de kinderen die door diverse problemen thuiszitten is er ook nog steeds geen oplossing”, zegt Kinderombudsman Marc Dullaert. “De belofte van het passend onderwijs wordt niet waargemaakt”.

Eerder geconstateerde problemen door de Kinderombudsman heeft ‘Passend onderwijs‘ niet opgelost, concludeert de Kinderombudsman in zijn rapport: “Werkt passend onderwijs?”

Passend onderwijs heeft als doel meer leerlingen met speciale onderwijsbehoeften aan het reguliere onderwijs te laten deelnemen. Het gaat om bijvoorbeeld kinderen met adhd of diabetes. Docenten hebben voor de invoering van het passend onderwijs veel en fel geprotesteerd tegen de invoering. De klassen zijn vaak al erg groot en de leraren hebben een hoge werkdruk, waardoor er weinig ruimte is voor extra aandacht.

Kind niet centraal
De Kinderombudsman concludeert dat scholen en samenwerkingsverbanden het kind niet altijd centraal zetten. Scholen nemen soms verstrekkende besluiten over toelating, verwijdering of plaatsing op basis van een papieren dossier dat soms niet eens compleet is of vanwege financiële belangen. Ouders en kinderen worden onvoldoende geïnformeerd of ze hebben het kind en de ouders nooit ontmoet.

Maatwerk
Voor sommige kinderen heeft de Inspectie van het Onderwijs het mogelijk gemaakt om onderwijs op de thuislocatie te volgen, maar ouders en professionals weten niet hoe en wanneer ze daar een beroep op kunnen doen.

Ouders voelen zich daardoor afhankelijk, hun rechten en plichten zijn niet helder, volgens de Kinderombudsman. De overheid is soms ook te star. “Voor sommige kinderen is het psychisch of medisch heel lastig om vijf dagen per week naar school te gaan, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. In bepaalde gevallen zou van die wet afgeweken moeten worden.”

Een ander belangrijk knelpunt is dat niet alle thuiszitters vallen onder de wet passend onderwijs. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die voor de invoering van de wet op het passend onderwijs vrijgesteld zijn van de leerplicht. Deze kinderen zijn vaak buiten beeld van leerplichtambtenaren of Inspectie van het onderwijs.

Marc Dullaert: “Voor een deel van deze groep is een vrijstelling aangevraagd, omdat deze kinderen geen passende vorm van onderwijs kunnen krijgen. Ze zitten thuis, maar willen soms best een tweede kans.”

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is het niet helemaal met Dullaert eens. “De ruimte voor maatwerk is met passend onderwijs enorm toegenomen, scholen moeten er alleen beter gebruik van maken.” De Onderwijsinspectie kan ingrijpen als een school zich niet aan de wet houdt. Verder wijst hij erop dat het een tijd zal duren voordat alles helemaal in de praktijk is gebracht. “Ik vind het te vroeg om te concluderen dat de wet waarvan de inkt net droog is volledig op zijn kop gezet moet worden.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden