‘Wat kan een werkgever doen om problemen bij ziekte en re-integratie zoveel mogelijk te voorkomen?’

Foto: Suzan de Jong

Het gebeurt in de praktijk regelmatig dat een medewerker onnodig in een WIA-keuring terecht komt. Hoe is dat mogelijk? Het komt vaak voor dat bij langdurige uitval het contact met de medewerker verloren gaat. Re-integratie wordt te laat of soms helemaal niet opgepakt. Ook worden de adviezen van de arbodienst klakkeloos opgevolgd zonder kritisch te kijken of het allemaal wel zo goed uitpakt. Wat kan een werkgever doen om problemen bij ziekte en re-integratie zoveel mogelijk te voorkomen?

In de eerste plaats is het belangrijk dat er duidelijke regels zijn over ziekte en verzuim. Het zogenaamde verzuimbeleid. Dus zorg dat het verzuimbeleid op orde is. Wacht na de ziekmelding niet te lang met het starten van de re-integratie. Ook al zijn het maar een paar uurtjes. Lukt dat niet meteen, probeer dan contactmomenten met (collega’s van) de werkvloer te creëren. Zorg dat de relatie goed blijft. Langdurige afwezigheid en weinig tot geen contact is namelijk niet goed voor de onderlinge verhoudingen en het slagen van de re-integratie.

Verder, blijf bij het ziekte- en re-integratieproces betrokken en zorg voor een goed dossier. Worden acties op tijd ingezet? Wat is het verloop en het resultaat van de actie? Het kan geen kwaad om op een gegeven moment een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Zo kun je zien of de re-integratie-inspanningen volgens het UWV voldoende zijn.

Wacht ook niet te lang met een arbeidsdeskundig onderzoek naar de terugkeermogelijkheid in het eigen werk of een andere passende functie (eerste spoor re-integratie). Doe dat bij voorkeur in het eerste ziektejaar. Blijf hierover in gesprek met de medewerker. Als terugkeer geen optie is, zorg op tijd voor tweede spoor re-integratie. Bekijk de re-integratiemogelijkheden bij een ander bedrijf. Blijf hierover in contact met de medewerker. Ook op dit moment kan besloten worden een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Vergeet niet bij een (sluimerend) arbeidsconflict op tijd een mediator in te schakelen.

Bij een te laat ingezette re-integratie zijn er nog mogelijkheden om de aanvraag van WIA-uitkering uit te stellen. Zo kun je vragen om verlenging van de loondoorbetalingverplichting bij het UWV. Dat kan met een periode van steeds 13 weken. Hiermee kan voorkomen worden dat een dure loonsanctie wordt opgelegd die kan oplopen tot 52 weken. Ook kan voorkomen worden dat een medewerker ten onrechte een WIA stempel krijgt.

Voor meer informatie: suzandejong.nl

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden