Groningen wil gezondste stad van Nederland worden

Foto: De Redactie

De stad Groningen wil de gezondste stad van Nederland worden. Het doel is het verkleinen van gezondheidsverschillen in de stad en winnen van het aantal gezonde levensjaren.

Al langer bestaat de ambitie bij zorg- en kennisinstellingen om Noord-Nederland de gezondste regio van het land te maken. Het gemeentebestuur van Groningen heeft deze stevige ambitie samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool Groningen en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands ontwikkeld.

Fiets- en groenbeleid

De stad is al goed op weg met onder andere het fiets- en groenbeleid, maar doet er een schep bovenop. In Selwerd wordt samen met bewoners, instellingen en bedrijven onderzocht wat nodig is om voor de langere termijn te zorgen voor een verhoging van het welbevinden en de gezondheid van de inwoners in de wijk.

In de stad komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers, sporten en groen. Vijf ontwerpteams maken plannen om de inwoners van de Oosterparkwijk zo lang mogelijk gezond en zelfstandig te laten wonen.

Daarnaast wil de gemeente samen met partners realiseren dat de eerste rookvrije generatie in Groningen opgroeit.

Gezonde stad

Wethouder Gijsbertsen: “Dit is maar een greep van de plannen om de stad anders in te richten om zo de gezondheid en het welbevinden van de inwoners te verbeteren”, aldus wethouder Gijsbertsen. Een gezonde stad is een veilige stad met schone lucht, schoon water, met duurzame woningen, groen, aantrekkelijke wandel- en fietsroutes, een gezonde voedselvoorziening.

G6

De G6, zes aandachtsgebieden voor een gezonde sociale en fysieke leefomgeving, vormen de basis voor het nieuwe gezondheidsbeleid dat het college dit najaar aan de gemeenteraad zal vastleggen.

Dit zijn Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding.

Samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands en in samenspraak met de inwoners van de stad, wil de gemeente deze zes speerpunten voor een gezonde stad toepassen bij concrete projecten in de stad.

Partners

De projecten worden samen met partners zoals het MBO, Verslavingszorg Noord Nederland, het Martiniziekenhuis, Menzis, FC Groningen, scholen, WIJS, woningbouwcorporaties, sport- en speeltuinverenigingen gerealiseerd. Andere organisaties zijn van harte uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden