Gemeenteraad bespreekt zandwegen in Haren; veel belangstelling van insprekers

Foto: De Redactie

Deze woensdag bespreekt de gemeenteraad de nota Zandwegen met de nieuwste onderhoudsplannen. Daarin staan maatregelen om de zandwegen te beschermen en in stand te houden.

In de Groninger dorpen Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren ligt volgens de gemeente een bijzonder netwerk van 36 kilometer zandwegen. Hiervan is 22 kilometer puur zand en 14 kilometer halfverhard. Deze zandwegen zijn volgens de gemeente van landschappelijk, cultuurhistorische en ecologisch belang.

De gemeente heeft maatregelen bedacht die het gebied van de zandwegen toegankelijk moeten houden voor mensen die er wonen, werken en recreëren zonder dat de druk op de zandwegen toeneemt. “Verharding van een zandweg is uitgesloten”, zegt het college van B&W.

Inspreken

De Groninger gemeenteraad bespreekt deze plannen woensdagavond vanaf 18.30 uur. Inwoners hebben de mogelijkheid in te spreken om de raad te vertellen wat ze van de nota Zandwegen vinden. Er hebben zich al insprekers aangemeld.

Cultuurhistorie

“Zowel recreatie, verkeer, beheer en onderhoud zijn ondergeschikt aan de cultuurhistorie en ecologie”, zeggen B&W. Het college wil autoverkeer ontmoedigen. “En we willen fietsers en wandelaars faciliteren daar waar het kan.”

Tegengestelde belangen

Voor de nota Zandwegen heeft de gemeente met verschillende belangenorganisaties gepraat zoals Stichting Landelijk Gebied Haren, Natuurmonumenten, agrariërs en bewonersorganisaties. Verder is er een inspraakperiode geweest. Het college beseft dat niet alle maatregelen bij iedereen even positief worden ontvangen. “Er is sprake van tegengestelde belangen.”

Wensen en bedenkingen

De nota die er nu ligt, wordt woensdag besproken door de gemeenteraad. Die kan nog zogeheten ‘wensen en bedenkingen’ aan het college meegeven om te kunnen verwerken in de nota Zandwegen.

De nota Zandwegen is één van meerdere onderwerpen die de gemeenteraad op de Politieke Woensdag bespreekt. Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn onder meer ‘Definitief Ontwikkelkader en uitvoeringsplan Hunze’ en ‘Onderzoek LEF naar blijven of vertrekken jong talent’. Om 20.00 uur is in de oude raadzaal het vervolg van de eerder onderbroken sessie – vanwege te weinig tijd – over een inclusief uniform voor Boa’s in Groningen.

Wijkgesprek Lewenborg

Een deel van de raadsleden zit woensdagavond in wijkcentrum He Dok in Lewenborg voor het wijkgesprek tussen raadsleden en inwoners van Lewenborg. De inwoners van Lewenborg kunnen tijdens het wijkgesprek aangeven waar de gemeenteraad aandacht voor moet hebben. Vanwege het wijkgesprek in Lewenborg gaat het inloopspreekhalfuur ‘Inwoners in gesprek met de raad’ op het stadhuis niet door.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen