Politieke Woensdag: ‘Initiatiefvoorstellen jeugd- en gezinshulp en vergroening van bouwprojecten’

Foto: De Redactie

Deze Politieke woensdag staan drie initiatiefvoorstellen, die gaan over jeugdzorg, gezinshulp en vergroening van bouwprojecten op de agenda.

Ook een raadsvoorstel van B&W, over het bestemmingsplan voor de Frieschestraatweg 231, dat voorziet in de bouw van 153 appartementen wordt besproken. En het voorstel om voor het gebied van de oude gemeenten Haren en Ten Boer een lager tarief aan toeristenbelasting in te voeren dan voor de stad Groningen.

Eén van de initiatiefvoorstellen komt van de SP. Die wil met het plan ‘Voor een nieuwe organisatie van de jeugdhulp in Groningen’ de jeugdhulp veranderen, met minder marktwerking. Volgens deze partij jaagt de huidige wijze van organisatie van de jeugdhulp de kosten op. “Die kosten is tot daar aan toe. Erger is dat de kwaliteit van de jeugdhulp lijdt onder dit systeem.”

Tienpuntenplan

Volgens dit voorstel wordt de jeugdzorg in Groningen met een tienpuntenplan hervormd. Onderdeel van dit plan is de herintroductie van de functie gezinsverzorging. Gezinshulp is ook het onderwerp van een ander initiatiefvoorstel dat raadsleden woensdag bespreken. Met het initiatiefvoorstel ‘Ontzorgen en stabiliseren’ willen de fracties van 100% Groningen, GroenLinks, SP en PvdA een tweejarige proef met een gezinshulp invoeren.

De opstellers van dit plan vinden de huidige jeugdhulp versnipperd. “Daardoor hebben kwetsbare gezinnen moeite de juiste zorg te vinden, wat weer tot extra opvoedproblemen en onveiligheid kan leiden.” Zij zien in gezinsverzorgers een oplossing.

Stabiliseren

“De gezinsverzorger is iemand die helpt bij het stabiliseren van het gezin. Het gaat om een hele directe, praktische vorm van ondersteuning met de nadruk op Rust-Reinheid-Regelmaat.” B&W hebben aangegeven tegen het jeugdhulpplan van de SP te zijn maar adviseren positief over het initiatiefvoorstel over de gezinsverzorger.

Het derde voorstel gaat over vergroening van bouwprojecten of te wel natuurinclusief bouwen. De opstellers van het voorstel – GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 – willen dat er bij bouw- en ruimtelijke projecten biodiversiteit en ecologische kwaliteit wordt toegevoegd. Er gebeurt volgens de bedenkers van het initiatiefvoorstel ‘Natuurinclusief bouwen’ wel het een en ander in Groningen, maar te weinig en te langzaam.

“Bouwprojecten gaan nog te vaak ten koste van groen in plaats van dat ze groen toevoegen. Het gaat om individuele gebouwen, maar ook om het gebouw in zijn omgeving, om stadsvernieuwing, om (renovatie van) buurten, om verkeersmaatregelen, om het ontwerp van nieuwe wijken.” Het college staat positief tegenover dit initiatief.

Nadat de initiatiefvoorstellen en de reacties van het college zijn besproken stemt de raad volgende week woensdag 27 januari over deze plannen. De meeste sessies zijn live via de livestream gemeenteraad.groningen.nl te volgen.

Politiek Vragenuur

Om 15.30 uur is het Politiek Vragenuur. Daarin stellen raadsleden mondelinge vragen aan het stadsbestuur over actuele kwesties. Deze vragen zijn van tevoren bekend zodat het college ter plekke de antwoorden kan geven.

De politieke vragen gaan over de ontruiming van de krakersactie aan de Ulgersmaweg, de situatie in het (met name primair) onderwijs in verband met corona, bredere coronasteun voor kinderen en gezinnen, kwijtschelding van de schulden bij gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire en over het bestrijden van verwilderde duiven.

Dit Politiek Vragenuur is live te volgen om 15.30 uur via gemeenteraad.groningen.nl.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden