Veiligheidsregio Groningen naar categorie ‘zorgelijk’

Foto: De Redactie

Veiligheidsregio Groningen is ingedeeld in de categorie ‘zorgelijk’, het tweede niveau van risico-categoriën. Dat heeft premier Rutte vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

Het kabinet kondigde voor acht veiligheidsregio’s, waaronder Groningen extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Burgemeester Koen Schuiling gaf vrijdagmiddag aansluitend om 16.30 uur een persconferentie. Hierin meldde de burgemeester dat er geen aanvullende maatregelen genomen worden naast de geldende landelijke maatregelen. Wel benadrukte Schuiling tijdens de persconferentie dat het van groot belang is dat de basisregels worden nageleefd.

Voor Groningen geldt vanaf zondagavond 18.00 uur een sluitingstijd voor de horeca om twaalf uur. Dat houdt in dat vanaf die tijd geen nieuwe gasten meer naar binnen mogen, het ‘zaallicht’ aangaat en om één uur het licht uit moet. Volgens Schuiling wordt daarmee de toegangsstop die tot nu toe gold binnen de Diepenring van de Stad vervangen door de maatregelen die het rijk heeft opgelegd. Dat was tot nu toe om half twee.

Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 50 personen. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.

Meldplicht

Voor samenkomsten met meer dan vijftig personen geldt een meldplicht, bijvoorbeeld voor publieke toegankelijke concerten in een park.

Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor onder andere gelegenheden met een horecavergunning, religieuze bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Het melden van dergelijk samenkomsten kan straks via een digitaal formulier op veiligheidsregiogroningen.nl.

Aanvullend op deze maatregelen van het Rijk was de veiligheidsregio Groningen afgelopen week al gestart met extra maatregelen op het gebied van handhaving en communicatie.

Extra aandacht wordt gevraagd voor het naleven van de basisregels en het nemen van coronamaatregelen in het openbare leven, zoals in winkels, sportkantines en horeca. Daarmee gaat het volgens de Veiligheidsregio erom, dat mensen bij binnenkomst altijd hun handen desinfecteren en dat overal anderhalve meter afstand wordt gehouden. Dit wordt gestimuleerd door het gebruik van pijlen en andere markeringen.

Bij bezoek aan de horeca vindt vooraf een gezondheidscheck plaats en moeten bezoekers hun contactgegevens achterlaten. Ook zijn de afgelopen periode extra communicatiecampagnes en -materialen ontwikkeld om onder andere (internationale) studenten nog beter te bereiken. Daarnaast is de veiligheidsregio steeds in gesprek met onderwijsinstellingen zoals Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en de MBO-instellingen en is er nauw contact met de studentenverenigingen.

Het bestuur van de veiligheidsregio benadrukt dat het van groot belang is dat iedereen de basisregels naleeft.

Basisregels

  • Vermijd drukte.
  • Werk vanuit huis als dat kan.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Ontvang maximaal 6 personen extra in huis Klachten? Blijf thuis en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis.
  • Handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
  • Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Op de website van de Rijksoverheid staan alle landelijk geldende regels.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden