Gezondheidsmonitor Jeugd 2023: "Stress onder jongeren in provincie Groningen sterk gestegen"

mei 29 , 9:10 Nieuws
roken publiek domein 715x408 915x518
De mentale gezondheid van jongeren in de provincie Groningen is niet verbeterd en op sommige vlakken zelfs nog verder verslechterd. Dat blijkt uit de gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van GGD Groningen.
Jongeren ervaren de afgelopen jaren meer stress; er is een verdubbeling van het risico op problematisch social mediagebruik en van pesten op school. Daarnaast is er een sterke toename van vapen en ook het roken onder jongeren neemt toe. De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 van GGD Groningen is een onderzoek onder ruim 5.500 tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs woonachtig in de provincie Groningen over gezondheid, leefstijl en welzijn.
De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er dringend behoefte is aan een aanpak om de gezondheid van jongeren te verbeteren.

Mentale gezondheid niet verbeterd, stress toegenomen

Bij de vorige meting, in 2021 in coronatijd, was er een verslechtering van de mentale gezondheid van jongeren te zien. In 2023 is de mentale gezondheid van jongeren niet verbeterd en dat is zorgwekkend. Verder is in de afgelopen twee jaren een toename in ervaren stress te zien. In 2021 voelde 47% van de jongeren zich (zeer) vaak gestrest, in 2023 was dit 56%. Meisjes ervaren bijna twee keer zo vaak stress in vergelijking met jongens. De sterkste stijging in ervaren stress is zichtbaar bij stress door wat anderen van diegene vinden, dit is gestegen van 17% naar 25%. De vorige meting vond midden in de coronaperiode plaats, toen veel maatregelen golden die invloed hadden op het welbevinden van jongeren. Het is zorgwekkend dat de resultaten sindsdien niet zijn hersteld of verbeterd.

Pesten op school verdubbeld

Het aandeel jongeren dat gepest wordt neemt toe. Zo gaf in 2023 bijna 1 op de 10 jongeren aan in de afgelopen 3 maanden minimaal twee of drie keer per maand gepest te zijn op school, meer dan twee keer zoveel in vergelijking met 2019.
Risico op problematisch gebruik van social media
Ook het risico op problematisch gebruik van social media neemt toe. Meer dan 1 op de 7 jongeren (15%) loopt risico op problematisch gebruik van sociale media, in 2019 was dat 8%.

Toename roken en vapen

Opvallend is dat het aantal jongeren dat vapet (e-sigaret rookt) de laatste 4 jaar vervijfvoudigd is. In 2019 vapete 2% van de jongeren in provincie Groningen wekelijks, in 2023 is dat 10%. Daarnaast is ook het wekelijks roken van sigaretten of shag gestegen (van 4% in 2019 naar 9% in 2023). Samen met de toename van vapen, betekent dit dat het rookgedrag van jongeren sterk is gestegen: 13% van de jongeren rookt of vapet nu wekelijks (ten opzichte van 7% in 2019).
GGD Groningen herkent zich in de resultaten en zet al volop in op de problematiek samen met allerlei samenwerkingspartners. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 laten zien dat het belangrijk is dat er meer middelen komen om nog meer in te zetten op preventie.

Over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

In het najaar van 2023 voerden alle GGD’en, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gezondheidsmonitor Jeugd uit onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 in heel Nederland. De Gezondheidsmonitor wordt periodiek afgenomen, waardoor ook ontwikkelingen over de tijd zichtbaar zijn.
Meer resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 en gemeentelijke cijfers zijn te vinden op: ggdgroningen.incijfers.nl.