Tussenadvies Woningmarkt aan Nationaal Coordinator Groningen

Foto: Publiek Domein

De begeleidingscommissie Woningmarkt van de Dialoogtafel heeft maandag 23 november een tussenadvies aangeboden aan de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) gebaseerd op de resultaten van het woningmarktonderzoek

Het betreffen de adviezen over de waardedalingsregeling en de (on)mogelijkheden voor een generieke opkoopregeling.

Het Woningmarktonderzoek van de Dialoogtafel is een breed onderzoek naar verschillende aspecten van de woningmarkt en wordt uitgevoerd door onderzoeksafdeling OTB van de TU Delft.

De eindrapportage met de definitieve conclusies verschijnt eind januari 2016. Dit is te laat om nog te dienen als input en onderbouwing voor het Meerjarenplan van de NCG. Daarom besloot de commissie om over de voor het MJP relevante onderdelen als waardedalingsregeling en de (on)mogelijkheden voor een generieke opkoopregeling een tussenadvies te geven.

Aanpassen waardedalingsregeling
OTB heeft verschillende methoden en modellen om eventuele waardedaling van een woning als gevolg van gaswinning te bepalen onderzocht. Deze zijn vervolgens getoetst aan de eisen toepasbaarheid, transparantie en rechtvaardigheid die volgens hen aan een goed functionerende waardedalingsregeling moeten worden gesteld.

De conclusie hieruit is dat de huidige waardedalingsregeling van de NAM niet voldoet. De methode kost veel inzet, de kosten per taxatie zijn hoog en is niet inzichtelijk voor de bewoners.

De commissie adviseert de NCG een alternatieve methode uit te werken die zo goed mogelijk voldoet aan de gestelde eisen van toepasbaarheid, transparantie en rechtvaardigheid. Daarnaast kan het gekozen alternatief ook inzetbaar zijn voor een opkoopregeling en/of voor een mogelijk toekomstige regeling die alle eigenaar/bewoners compenseert.

Een uitgebreidere opkoopregeling
De argumentatie van de Nationaal Coördinator Groningen dat een generieke opkoopregeling de woningmarkt in het aardbevingsgebied zal verstoren wordt ook onderschreven in de tussenrapportage.

Nu beperkt de opkoopregeling zich tot die woningen waarvan de veiligheid door middel van versterking niet snel genoeg kan worden gegarandeerd of waarvan de kosten voor schadeherstel en/of versterking groter zijn dan de economische waarde. Daarnaast kan ook in schrijnende situaties tot opkopen worden overgegaan.

De commissie adviseert wel een uitbreiding van deze opkoopregeling omdat de onzekerheid over de verkoopbaarheid en waarde van de woning een belangrijk negatief effect is van de aardbevingsproblematiek.

De commissie is samen met OTB van mening dat het niet kunnen verkopen van een woning binnen een redelijke termijn en tegen een redelijke prijs ook als een schrijnende situatie kan worden gezien.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden