Raad van State: Gaswinning in Groningen beperkt tot 27 miljard kubieke meter

Foto: Jan Buurma

Woensdag 18 november heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak, die was ingediend door ruim 40 bezwaarmakers waaronder het college van gedeputeerde staten van Groningen, diverse Groningse gemeenten, twee waterschappen, Veiligheidsregio Groningen en een aantal particulieren.

Uitspraak
De NAM mag voorlopig niet meer dan 27 miljard kubieke meter gas winnen uit het Groningenveld. Overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als het gasjaar 2015-2016 een relatief koud jaar blijkt te zijn. Ook mag in en rond Loppersum voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen

Dit meldt de Raad van State woensdag 18 november 2015 in een persbericht.

Instemmings- en wijzigingsbesluit vernietigd
Zowel het instemmingsbesluit van de minister van Economische Zaken van januari 2015 als zijn wijzigingsbesluit van juni 2015 zijn vernietigd. De minister zal nu in een nieuw besluit moeten beoordelen of de gaswinning verder moet worden beperkt dan de 33 miljard kubieke meter die hij in juni 2015 nog had toegestaan.

Onderzoek
De minister had op basis van alle informatie over de seismische risico’s van gaswinning beter moeten motiveren waarom een verder beperking van de gaswinning dan maximaal 33 miljard kubieke meter niet mogelijk is. Uit onderzoeken waarop zijn wijzigingsbesluit is gebaseerd, blijkt immers dat de winning van minder gas tot een lager seismisch risico leidt.

Uit de belangenafweging had verder wel moeten blijken dat de minister de “noodzakelijke voorzorg” heeft genomen gelet op de ernst en de aard van de gevolgen van de gaswinning. De minister is volgens de raad ten onrechte er van uitgegaan dat de risico’s in het aardbevingsgebied vergelijkbaar zijn met de risico’s die in delen van het rivierengebied worden gelopen. Volgens de gemaakte risicoberekeningen zijn de risico’s in het aardbevingsgebied groter.

En ondanks dat de minister een groot belang mocht hechten aan de leveringszekerheid, heeft hij een hoger winningsniveau toegestaan dan gemiddeld genomen nodig is. De minister had beter moeten motiveren waarom hij bij het bepalen van het maximale winningsniveau is uitgegaan van een relatief koud jaar, waardoor in minder koude jaren meer wordt gas gewonnen dan noodzakelijk is voor de leveringszekerheid.

Nieuw besluit
Als gevolg van de vernietiging van zowel het instemmings- als het wijzigingsbesluit zou de NAM onbeperkt gas kunnen winnen zonder beperking in tijd. Daardoor zouden bezwaarmakers in een slechtere positie terechtkomen dan wanneer de besluiten zouden blijven gelden. Hiervoor zijn een aantal ‘voorlopige voorzieningen’ getroffen, die gelden tot zes weken nadat de minister een nieuw besluit heeft genomen.
Deze voorlopige voorzieningen zijn:

  • “de maximale gaswinning voorlopig tot 27 miljard kubieke meter en mits het een relatief koud jaar blijkt te zijn, mag alsnog maximaal 33 miljard kubieke meter gas worden gewonnen.
  • Ook mag er voorlopig nog steeds geen gas gewonnen mag worden in en rond Loppersum, tenzij dat uit het oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is.

Gaswinning
De NAM wint sinds 1963 gas uit het Groningenveld. De gaswinning vindt plaats in vier regio’s, Loppersum, Zuid-West, Eemskanaal en Oost, die bijna allemaal bestaan uit meerdere productielocaties. In januari 2015 besloot de minister van Economische Zaken de totale gaswinning in het Groningenveld van 42,5 miljard kubieke meter in 2014 terug te brengen naar 39,4 miljard kubieke meter in 2015. In juni 2015 besloot hij dat in totaal niet meer dan 33 miljard kubieke meter gas mocht worden gewonnen in het jaar 2015-2016.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden