Waddenfonds draagt 8,3 miljoen bij aan Vitale Kustzone Lauwersmeer

Foto: CC BY-SA 4.0/Wikipedia Commons/ Dominicus Johannes Bergsma

Het Waddenfonds draagt ruim acht miljoen euro bij aan het miljoenenproject Vitale Kustzone Lauwersmeer, dat in totaal 96 miljoen euro kost.

Het project de Vitale Kustzone Lauwersmeer houdt de aanleg van buitendijkse kwelders en een binnendijks zoet-zoutwaterovergangsgebied in.
Het doel van het het project is om het Lauwersmeergebied te transformeren tot een klimaatbestendig overgangsgebied tussen het Wad en het achterland. Ook moet de visstand in de Waddenzee te verbeteren.

Zoetwaterovergangen

Langs de Waddendijk bij Lauwersmeer worden duikers gegraven, waardoor zachte, natuurlijke, maar toch robuuste klimaatbestendige zoetzoutwater-overgangen ontstaan. Dit binnendijkse gebied moet zeventig hectare groot worden en draagt bij aan het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden.

De ontwikkeling van 20 hectare buitendijkse kwelder en de inrichting van hoogwatervluchtroutes in de vorm van rijsdammen versterkt de populatie broed- en trekvogels in het Waddengebied.

Het project wordt gerealiseerd tussen 2022 en 2024.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden