Groninger gaswinning dit jaar naar 10 miljard kuub

Foto: Publiek Domein

Dit jaar is een verlaging van de gaswinning mogelijk van 10 miljard kuub, in plaats van de verwachte 11,8 miljard kubieke meter gas.

Dat blijkt uit de jaarlijkse raming van Gasunie Transport Services. Dit komt volgens het Ministerie van Economische Zaken doordat een nog hogere stikstofinzet wordt gehaald en doordat de gasopslag Norg verder kon worden verruimd. Ook de zachte winter speelt een rol.

Vanaf zomer 2022 is er in een gemiddeld jaar geen gaswinning meer nodig uit het Groningenveld. Dit besloot het kabinet al eerder om de oorzaak van de aardbevingen aan te pakken.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert een winning onder de 12 miljard kubieke meter in een gemiddeld jaar. In het komende gasjaar is de benodigde gaswinning 9,3 miljard kuub, uitgaande van een gemiddeld temperatuurverloop en in het gasjaar 2021/2022 nog drie miljard kuub.

De winning kan vanaf het voorjaar 2022 naar nul. Het veld blijft daarna alleen nog enkele jaren nodig als reservemiddel om leveringszekerheid te borgen voor extreem koude situaties.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden