Regeling meerkosten herstel oude bevingsschades opengesteld

Foto: Archief De Redactie

De regeling meerkosten herstel oude bevingsschade is opengesteld sinds maandag 6 januari. Woningeigenaren met aardbevingsschade die gemeld is vóór 31 maart 2017 krijgen alsnog een kostendekkende vergoeding voor schadeherstel, meldt de provincie.

De regeling is voor acceptanten die kunnen aantonen dat het aanbod van de NAM in 2018 onvoldoende was om de aardbevingsschade aan de eigen woning te herstellen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en commissaris van de Koning René Paas hebben hierover afspraken gemaakt met de NAM.

Hogere herstelkosten

Een groot deel van de ruim 6.000 schademelders (83 procent) die vallen onder het zogenaamde oude schadeprotocol heeft zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of de burgerlijke rechter een aanbod van NAM in 2018 geaccepteerd. Uit onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer blijkt echter dat sommige bewoners aangeven dat het bedrag dat door de NAM is betaald onvoldoende is om de schade aan de woning te kunnen herstellen. Het resterende bedrag hebben ze zelf betaald.

Om in aanmerking te komen dient een melding van schade gedaan zijn voor 31 maart 2017 en het aanbod van NAM in 2018 geaccepteerd zijn zonder tussenkomst van de Arbiter Bodembeweging of burgerlijk rechter. Ook dient door een factuur of offerte aangetoond worden dat de daadwerkelijke herstelkosten van de schade hoger zijn dan de NAM in zijn aanbod heeft voorgerekend.

De regeling wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Informatie die bewoners bij de provincie aanleveren, wordt ter beoordeling voorgelegd aan de NAM. Als iemand een tekort kan aantonen, vergoedt de NAM het tekort aan de bewoner. Als de NAM aangeeft het verzoek af te wijzen of gedeeltelijk in te willigen, wordt het verzoek door een onafhankelijke externe kostendeskundige beoordeeld. Als die een ander oordeel heeft, bespreekt de provincie dit met de NAM en neemt NAM in beginsel de uitkomst van de externe onafhankelijke kostendeskundige over.

Uitzondering

Uitzondering op deze regeling is voor mensen die het NAM-aanbod niet hebben geaccepteerd en dit hebben voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging of de burgerlijke rechter of maatwerk hebben ontvangen voor bijvoorbeeld een complexe schade of de schade hebben hersteld volgens een andere methode dan NAM heeft voorgesteld kan geen gebruik maken van deze regeling.

De regeling staat open tot 1 maart 2020.

Kijk voor meer informatie: provinciegroningen.nl

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden