BuildInG, een innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig bouwen

Foto: Google Maps

Een innovatiecentrum voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen wordt op korte termijn opgezet door de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de Economic Board Groningen.

‘BuildInG’ staat voor Build In Groningen en gaat ervoor zorgen dat er in Noord-Nederland innovatievere en goedkopere oplossingen worden bedacht voor een veilige en comfortabele woonomgeving.

BuildInG start met het thema aardbevingsbestendig bouwen. Met de opgebouwde kennis kan daarna gekeken worden wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op gebieden als energiezuinige bouw, levensloopbestendig wonen en domotica.

Het innovatiecentrum moet een ontmoetingsplaats voor bedrijven, studenten (wo, hbo en mbo), docenten, onderzoekers en bewoners. Deze groepen kunnen hier kennis delen en uitwisselen; daarnaast is er ruimte voor bijscholing, symposia, cursussen en workshops.

Ook kunnen bouwinnovaties getest worden en is BuildInG een incubator die start-ups helpt om succesvolle ondernemingen te worden.

Het gebouw voor BuildInG komt waarschijnlijk naast het gebouw van EnTranCe (het Energy Transition Centre) op de ZernikeCampus Groningen te staan, zodat beide centra nauw samen kunnen werken op het gebied van onderzoek, innovatie en shared services.

Het streven is om het gebouw op 1 oktober 2016 op te leveren. De bedoeling is wel om zo snel mogelijk te starten in een minimalistische vorm,  bijvoorbeeld in de vorm van een aantal containers op het terrein.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden