Hanzehogeschool Groningen: Verticaal opgestelde zonnepanelen ontlasten het elektriciteitsnet

Foto: Hanzehogeschool Groningen

Een verticaal opgesteld zonnepaneel zorgt voor gelijkmatigere productie van elektriciteit over het jaar verdeeld en daardoor belast een verticaal zonnepaneel het energienetwerk minder. Dit blijkt uit het onderzoek dat onderzoekers Sandra Bellekom, Hans van Weerden en Kees Hooijmeijer samen met lector Martien Visser van de Hanzehogeschool Groningen hebben uitgevoerd.

In een proefopstelling zijn beide opstellingen, verticaal en in een hoek van 35 graden gericht op het zuiden, uitgebreid getest in een periode van 8 maanden bij EnTranCe, Centre of Expertise Energy, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen.

Doordat een verticaal paneel daarnaast wel zorgt voor de levering van voldoende elektriciteit, pleiten onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen voor voordelige subsidievoorwaarden.

De opbrengst van een verticaal paneel is in de winter bijna gelijk en soms zelfs hoger. In de zomermaanden is de opbrengst lager en levert daardoor minder terug aan het energienetwerk. Deze opbrengst past beter bij het consumptiepatroon van elektriciteit en verlaagt zo de belasting van het energienetwerk.

Wanneer we denken aan het plaatsen van zonnepanelen dan denken we meestal aan zonnepanelen op een schuin dak. Helaas heeft niet iedereen een bruikbaar dak. Iedereen heeft wel een bruikbare gevel om zonnepanelen aan te bevestigen.

Per jaar produceert een verticaal opgesteld paneel 70 procent van de elektriciteit in vergelijking met een paneel die staat opgesteld met een hoek van 35 graden. Dit betekent dus dat een paneel op het dak in een hoek van 35 graden uiteindelijk meer oplevert maar ook meer moet terug leveren aan het energienetwerk. Dit zorgt vaker voor overbelasting van het netwerk en dat kan volgens de onderzoekers worden voorkomen door de verticaal opgestelde panelen.

Reacties

0