Nieuwe hive.mobility feestelijk geopend in Groningen

Foto: Erik Slot

Hive. mobility, het centrum in Groningen, waar overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan de ontwikkeling van slim en groen vervoer werd vrijdag 5 juli feestelijk geopend. In het centrum wordt samengewerkt aan een veilige en goed bereikbare omgeving.

Resultaat bereiken met slimme mobiliteit kan alleen door samenwerken en bundeling van krachten.

Voor elk van de vijf benoemde speerpunten in de gezamenlijke innovatieagenda van hive.mobility werden innovaties gedemonstreerd. Bijvoorbeeld: de waterstofbus, cargobikes, drones, een autonome shuttle, trein en zelfs boot, een elektrische driewieler, het solar racing team, de Hubs, Anders Roosteren, het convenant duurzame stadslogistiek, samenwerking in logistieke netwerken en speedpedelecs.

Innovatieagenda

De initiatiefnemers van hive.mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd. Daarin staan kennisontwikkeling en –toepassing centraal. Dit zijn

  1. slimme (stads)logistiek;
  2. open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS)
  3. verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur;
  4. autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
  5. smart vehicles (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).

Proeftuin

Ook werd bekend dat de nieuwe proeftuin SMiLES onderdeel wordt van hive.mobility. SMILES is hiermee een van de acht landelijke proeftuinen op het gebied van transport en mobiliteit. De Topsector Logistiek en het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) honoreerden vandaag het hiervoor ingediende verzoek.

Samenwerking

Hive.mobility is een kenniscentrum waarin organisaties samenwerken aan slimme en innovatieve mobiliteit voor inwoners van stad en regio. Het centrum bundelt kennis, ervaringen en initiatieven. Daarnaast biedt het studenten, onderzoekers en bedrijfsleven de mogelijkheid om slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio. Verder willen ze participeren in (inter)nationale innovatieprogramma’s. Het centrum moet een duurzame wijze bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio centraal.

Hive.mobility wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en inmiddels negen strategische partners vanuit het bedrijfsleven en instellingen (Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTuner, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe). Daarnaast heeft het Nationaal Programma Groningen ook een bijdrage geleverd.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden