Wie wordt de opvolger van commissaris van de Koning Max van de Berg?

Foto: Google Maps

Inwoners van de provincie Groningen mogen tot en met 27 september hun mening geven over het profiel van de nieuwe commissaris van de Koning.

De fractievoorzitters in Provinciale staten geven via een publieksenquête,inwoners van de provincie Groningen de gelegenheid om hun wensen te uiten over de nieuwe commissaris om een nieuwe profielschets op te stellen.

De nieuwe commissaris van de Koning (cdK) in de provincie Groningen moet passen bij de provincie Groningen en haar inwoners.

Publieksenquête
De enquête wordt via verschillende kanalen verspreid, zoals huis-aan-huisbladen, een advertentie in het Dagblad van het Noorden en via posters in openbare gelegenheden.

De inwoners worden ook via sociale media zoals twitter en facebook geattendeerd op de enquête.

Ook wordt de enquête over het gewenste profiel in genoemde periode online voorgelegd aan een representatieve doorsnede van de Groningse bevolking.

Online is de enquête in te vullen via www.provinciegroningen.nl/nieuwecdk.

Profielschets
De uitkomst van de enquête wordt meegenomen bij het opstellen van de profielschets, waarin de eisen staan die worden gesteld aan de nieuwe cdK.

Het voornemen is om op woensdag 28 oktober 2015 tijdens een extra Statenvergadering de profielschets te bespreken en aan te bieden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister van BZK stelt de vacature vervolgens open.

Meer informatie over de wervingsprocedure is te vinden op www.provinciegroningen.nl/nieuwecdk.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden