Subsidie voor Functional Fitness Monitor Hanzehogeschool Groningen

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Rickazio

Het project Functional Fitness Monitor heeft een subsidie uit het Innovatief Actieprogramma Groningen 4 (IAG-4) van de Provincie Groningen ontvangen.

De subsidie bedraagt 50% van het totale projectbedrag van 279.000 euro. Het doel van het project is het ontwikkelen van een geïntegreerd meet-, feedback- en begeleidingspakket, waarmee de fitheid van mensen met een fysiek zwaar beroep kan worden bevorderd.

De functionele fitheidsmonitor
In de experimentele fase wordt een monitor ontwikkeld voor de brandweer (Veiligheidsregio Groningen), waarna het na eventuele aanpassingen ook voor andere beroepsgroepen kan worden ingezet.

De functionele fitheidsmonitor is bedoeld als aanvulling op de ‘fitheidstests’, die bestaan voor fysiek veeleisende beroepen, zoals de brandweer, politie en defensie. Het alleen behalen van een fitheidsnorm op een bepaald moment geeft niet altijd voldoende informatie over de daadwerkelijke fysieke fitheid van een werknemer op het moment dat het er echt op aankomt.

Door een combinatie van mentale, sociale en fysieke maten over een langere periode te monitoren, hier geïntegreerd feedback op te geven en gerichte (e)-coaching op maat aan te bieden, kan de functionele fitheid van de individuele werknemer aanzienlijk verbeteren.

Samenwerking
Het project valt binnen het programma ‘Fit4Sustainable Employability’ van de Hanzehogeschool Groningen. De uitvoering van het project is door het Instituut voor Sportstudies/lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap samen met het bedrijfsleven; ProCare, Science Plus Group, aXtion, Target Holding en Estafette.

Bovendien kunnen de mkb-bedrijven door hun samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen (inclusief Quantified Self Institute) en het UMCG (Centrum voor Revalidatie) delen in de beschikbare kennis, wat hun concurrentiekracht vergroot. Bij de uitvoering van het project worden studenten van het Instituut voor Sportstudies betrokken. Het project is tot eind 2017 en de projectleiding wordt uitgevoerd door de Hanzehogeschool Groningen.

Healthy Ageing
Healthy Ageing, levenslang gezond leven, is een van de speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen. Met dit project wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan Healthy Ageing op de werkvloer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen