Informatiebijeenkomsten voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden

Foto: Google Maps

De provincie Groningen en het Rijk organiseren twee informatiebijeenkomsten over het voorgenomen voorkeursalternatief voor de Rijksweg N33 tussen Appingedam en Zuidbroek.

Op dinsdag 20 februari is er een informatiebijeenkomst in zalencentrum Rehoboth in Siddeburen en op donderdag 22 februari in het ASWA- gebouw in Appingedam.

Het Rijk en de provincie Groningen kozen eind januari een voorgenomen voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam.

Hierin is gekozen voor alternatief X1, dat tussen Tjuchem en Steendam de bestaande bocht afsnijdt en aansluit op de provinciale weg N362 bij bedrijventerrein Fivelpoort.

Alternatief X1 N33 – Provincie Groningen

Reageren

Iedereen kan reageren van 16 februari tot en met 16 maart 2018 op het voorgenomen voorkeursalternatief en het Verkenningenrapport/eerste fase Milieueffectrapportage (MER). De rapporten zijn vanaf die datum te downloaden op www.n33midden.nl en in te zien bij het provinciehuis Groningen en de gemeentehuizen van Midden-Groningen, Appingedam en Delfzijl.

Het definitieve voorkeursalternatief wordt gekozen na deze consultatieronde, mede op basis van de reacties. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Bereikbaarheid

De provincie Groningen en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken samen aan de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Met de verdubbeling van de N33 wordt de bereikbaarheid van de regio en de verkeersveiligheid verbeterd. Ook wordt een impuls gegeven aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van Noordoost-Groningen.

Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen om zich te laten informeren. Om 17.30 uur en 19.30 uur vinden er plenaire presentaties plaats.

Reacties

article
596743
Informatiebijeenkomsten voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden
De provincie Groningen en het Rijk organiseren twee informatiebijeenkomsten over het voorgenomen voorkeursalternatief voor de
https://groningen.nieuws.nl/nieuws/596743/informatiebijeenkomsten-voorgenomen-voorkeursalternatief-n33-midden/
2018-02-13T12:40:48+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/128/2018/02/13062101/n33-siddeburen-noordbroek-veendam.jpg
Nieuws