Regionale overeenstemming over nieuw schadeprotocol

Foto: Publiek Domein

Alle regionale partijen, het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodem Beweging, provincie en de 12 gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied, hebben overeenstemming bereikt over het nieuwe schadeprotocol.

In het schadeprotocol staat de afhandeling van schade als gevolg van de gaswinning vastgelegd. Met de overeenstemming tussen de regionale partijen ontstaat een breed draagvlak voor een faire en ruimhartige schadeafhandeling, melden de organisaties.

De uitwerking van het regeerakkoord bepaalt of een snel akkoord over een schadeprotocol met maatschappelijk draagvlak binnen handbereik is.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat de NAM geen rol meer speelt bij de schadeafhandeling en dat de bewoner op geen enkele wijze met de NAM te maken krijgt als deze schade claimt.

“Er komt een met de regio afgestemd schadeprotocol waarmee bewoners worden geholpen en waardoor zij geen last hebben van strijd tussen publieke en private partijen”, zo valt te lezen in het nieuwe regeerakkoord. De organisaties onderschrijven deze zienswijze van de regeringspartijen volledig.

Om daadwerkelijk te bereiken dat de inwoners echt niets meer met NAM te maken hebben, moet er een publiek fonds komen voor de schadeafhandeling waarbij de NAM én de Staat verantwoordelijk zijn voor de financiële vulling. Alleen op deze manier kan de schade ruimhartig worden vergoed, waarbij verder wordt gekeken dan de puur civielrechtelijke aansprakelijkheid van de NAM.

De concrete uitwerking van het regeerakkoord is in dit dossier allesbepalend voor een goede start van het nieuwe kabinet en de nieuwe minister Economische Zaken en Klimaat in het bijzonder. Voor het herstel van vertrouwen in het aardbevingsgebied is het essentieel dat de Staat haar verantwoordelijkheid neemt en financieel bijdraagt in het schadefonds.

De partijen (NCG, EZ, maatschappelijke organisaties en regionale overheden) die betrokken zijn bij het opstellen van een nieuw schadeprotocol, hebben advies gevraagd aan vooraanstaande juristen. Zij adviseren dat de Staat, in verband met de ernst en de omvang van de schade, vanuit haar zorgplicht moet zorgen voor de facilitering van de schadeafwikkeling en vergoeding van een deel van de schade.

Deze opzet is eveneens conform het advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van maart dit jaar: “Dit houdt in dat de NAM noch direct, noch indirect betrokken moet zijn bij het schadeafhandelingsproces’.

Het concept is voorgelegd aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders en het ministerie van Economische Zaken. Zij moeten nog akkoord geven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden