Groninger Museum toont opmerkelijke voorwerpen uit de reformatie

Foto: Portret A Lasco van Menso Alting, Bibliotheek Emden.

In het Groninger Museum is de tentoonstelling ‘500 jaar Reformatie in Groningen’ te zien tot en met 7 januari 2018.

De aanleiding voor deze tentoonstelling is dat in 2017 500 jaar geleden is dat Luther met zijn kritiek op de rooms-katholieke kerk een godsdienststrijd ontketende. Ook voor stad en regio Groningen kende dit grote gevolgen.

Document met 95 stellingen

Maarten Luther sloeg in 1517 een document met 95 stellingen vast aan de deur van de kerk van Wittenberg. Hij wilde hiermee een discussie losmaken over de stellingen.

Zijn bezwaren waren gericht tegen de handel in aflaten: ‘de mogelijkheid om tegen een som geld vergeving van zonden te verkrijgen. Volgens de Bijbel was vergeving voor zonden alleen uit genade te krijgen, niet voor geld’.

De kerk en de paus duldden echter geen kritiek en zo ontstond al snel escalatie. Veel mensen keerden zich tegen de kerk. De lokale landsheren bepaalden vaak de religiekeuze.

Nederland bleef onder de heerschappij van de Spaanse koning streng katholiek. Het gevolg was de opstand en de tachtigjarige oorlog (1568-1648).

Reformatie in Groningen

In 1594 veroverden Prins Maurits van Oranje en Graaf Willem Lodewijk van Nassau de stad Groningen op de Spanjaarden. Zo werd de reformatie in Groningen definitief.

Groningen werd gereformeerd. De aanhangers van Johannes Calvijn (1509-1564), waaronder de bekende predikant Menso Alting (1541-1612), kregen het voor het zeggen.

De historische voorwerpen die uit deze bewogen periode bewaard bleven, zijn in het museum te zien. Bijzondere stukken zijn het portret van Menso Alting en de eerste zilveren avondmaalsbeker uit onze provincie uit 1596.

Ook is het avondmaalsgerei uit Danzig van de lutherse kerk in Winschoten te zien en natuurlijk een zeer vroege druk van de Statenbijbel.

 

Reacties