Virtuele 3-dimensionale encyclopedie menselijk lichaam

Foto: Google Maps

Het Groningse mediabedrijf VIEMR ontwikkelt samen met de sectie anatomie van het UMCG een virtueel interactief anatomie platform, dat een virtuele 3-dimensionale encyclopedie van het menselijk lichaam biedt.

Dit speelt in op een groeiende behoefte aan trainingsmogelijkheden voor zorgprofessionals (in opleiding). Het platform kan onder meer worden gebruikt in snijzaalpractica van medische faculteiten en in opleidingen voor tandartsen, bewegingswetenschappers, mondhygiënisten en fysiotherapeuten.

Succes van het project betekent groei van minimaal 10 arbeidsplaatsen in onze regio.

De provincie verleent 54.841 euro subsidie vanuit [email protected], als cofinanciering, naast de bijdrage van 166.322 euro uit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het platform is niet alleen bedoeld voor het UMCG. VIEMR wil het platform straks wereldwijd vermarkten.

Snijpracticum kostbaar

Waar ook ter wereld moet iedere arts, tandarts, verpleegkundige of fysiotherapeut beschikken over anatomische kennis. Op dit moment is het snijzaalpracticum daarbij een belangrijke onderwijsvorm.

Dit is kostbaar en in sommige landen is er een gebrek aan ter beschikking gestelde lichamen. Bovendien zijn veel uren practicum nodig om goed te leren, maar is hiervoor meestal niet de gelegenheid.

Virtuele preparaten bieden een oplossing omdat zij eindeloos en over de hele wereld ter beschikking kunnen worden gesteld.

Het is de verwachting dat binnen vijf jaar minimaal 100 instellingen gebruik maken van het nieuwe systeem.

360°-visualisatieoplossingen steeds populairder

VIEMR is een Groningse onderneming die sinds zeven jaar wereldwijd actief is om digitale 360°-visualisatieoplossingen in te zetten voor zeer uiteenlopende opdrachtgevers.

360°-visualisatie wordt steeds populairder. Het vormt de basis voor overweldigende Virtual Reality (VR)-ervaringen, maar wordt ook zonder de versterkende werking van een VR-bril steeds meer ingezet om situaties en objecten rondom te visualiseren, bijvoorbeeld om rond te kunnen kijken in een auto.

Over EFRO en [email protected]

Het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld voor innovatieve MKB’s in Noord-Nederland, die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het EFRO uit.

De provincie zorgt voor cofinanciering vanuit [email protected], het programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019 met als doel om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.

Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers aan deel kunnen nemen of een beroep op kunnen doen.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen