Groningen, Fryslan en Drenthe gaan twee jaar internationale Top Dutch campagne voeren

Chemiepark Delfzijl.
Foto: Provincie Groningen

De Top Dutch-campagne, waarbij Noord-Nederland zich op de kaart wil zetten, krijgt een vervolg. Dat hebben de drie Noordelijke provincies, Groningen, Friesland en Drenthe besloten na het succes van de Tesla campagne.

De komende twee jaar gaan de provincies een Internationale campagne voeren gericht op het aantrekken van bedrijven om op die manier de werkgelegenheid in de noordelijke provincies te stimuleren, werd dinsdag bekend gemaakt.

Top Dutch-van Tesla naar sterk merk

Top Dutch is vooral bekend van de ambitie om Tesla naar de regio te halen. De regio wil zich vooral profileren op het gebied van verduurzaming, digitalisering en water. Het doel van de campagne is om uiteindelijk 2.000 extra banen te realiseren in de Noordelijke provincies.

Europese aanbesteding

De provincies hebben de afgelopen periode een Europese aanbesteding uitgevoerd om te komen tot het afsluiten van een contract met een externe partij voor de ontwikkeling en uitvoering van deze campagne.

Inmiddels is er een voorlopige gunning van de opdracht. Initio DBK BV zal formeel opdrachtnemer zijn. Het campagneteam bestaat verder uit het Friese bedrijf Tres, dat zich zal focussen op de online campagnes en het Drentse bedrijf van Niels Palmers, die verantwoordelijk zal zijn voor de events. Het campagneteam staat onder leiding van de heren Gerard de Boer en Stef van de Ziel.

Europese aanbestedingsprocedure

Het betreft een voornemen tot gunning aangezien de afgewezen inschrijvers conform de geldende wet- en regelgeving in de gelegenheid worden gesteld om tegen de voorgenomen gunning in beroep te gaan. Wanneer dit niet gebeurt zullen de provincies overgaan tot definitieve gunning van de opdracht aan Initio.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden