Alfa College ontvangt subsidie van 2 miljoen euro

Foto: CC BY-SA 3.0 / Wikipedia Commons/ Wutsje

Het Alfa-college krijgt een subsidie van 2 miljoen euro uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van onderwijsminister Jet Bussemaker.

Een bijzondere samenwerkingsvorm wordt met deze investering doorontwikkeld. Het gaat om acht projecten op het gebied van healthy ageing, energie/duurzaamheid en ondernemerschap. Hierbij zijn 77 partners betrokken uit de regio’s Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel.

Samen met studenten en docenten van mbo en hbo gaan zij samenwerken aan vraagstukken die belangrijk zijn voor de arbeidsmarkt van de 21e eeuw.
Bedrijven hebben er belang bij, voldoende en goed gekwalificeerd personeel en kennis te behouden in het Noorden. Het Alfa-college helpt hen daarbij.

Co-makership
Het Alfa-college heeft al ervaring opgedaan met regionaal co-makership. Vanuit het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ van Ineke Delies zijn de eerste  innovatievraagstukken in de regio ontwikkeld en uitgevoerd. Dit onderwijs- en samenwerkingsmodel kan de komende jaren op veel meer gebieden worden ingezet door de toegekende subsidie, meldt het Alfa College.

Gerard Krikken, projectleider en betrokken bij de RIF-aanvraag: “De grondgedachte is: onderwijs maak je samen. Docenten en studenten uit mbo en hbo (Alfa-college, Stenden Hogeschool en Hanzehogeschool), regionale instellingen en bedrijven, gemeenten en provincies gaan een lerend netwerk vormen. Voor docenten en studenten betekent dit een goede voorbereiding op de vragen en vereisten van de arbeidsmarkt van de 21e eeuw. Bedrijven hebben er belang bij voldoende en goed gekwalificeerd personeel en kennis te behouden in het Noorden. We zijn ontzettend blij dat we dankzij deze investering 8 projecten gericht op de speerpunten healthy ageing, energie en ondernemerschap verder kunnen ontwikkelen en uitvoeren.”

Stimulans voor regionale samenwerking
Het Regionaal Investeringsfonds mbo is in het leven geroepen om het onderwijs aan te moedigen de beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten op de toekomstige werkomgeving. Met dit fonds worden investeringen gebundeld en regionale samenwerkingsverbanden ontwikkeld. Van de in totaal 53 aanvragen zijn 29 initiatieven toegekend.

Het Alfa-college helpt studenten zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maatschappij of vervolgstudie. De speerpunten binnen het onderwijs zijn Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen