Kunstraad Groningen kent subsidies Pronkjewail Fonds toe

De beoordelingscommissie, vlnr Peter Molter, Betty Meyboom-De Jong, Hugo Klomp.
Foto: © Janine Spoelman

Kunstraad Groningen heeft aan negen initiatieven op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie door ouderen subsidies toegekend in de gemeente en de provincie Groningen uit het Pronkjewail Fonds.

Een onafhankelijke, uit de plussers Betty Meyboom-De Jong, Hugo Klomp en Peter Molter, bestaande commissie beoordeelde de subsidieaanvragen waarvoor de gemeente en de provincie Groningen gezamenlijk 70.000 euro ter beschikking hebben gesteld.

De subsidies gaan naar:

  • Stichting Groningen Plus – Samen kunst verkennen: € 2.500;
  • Stichting Samen in Beeld SiBTV – Samen in Beeld: €15.000;
  • Stichting WelZINN – Alzheimerpatiënten in het Groninger Museum: € 1.750;
  • Stichting WelZINN – Optredens Care Clowns: € 2.500;
  • Stichting Laway Arts – Courage: € 3.500;
  • Stichting Literaire Activiteiten Groningen – Dichten met oma: € 5.000;
  • Stichting Hanzehogeschool Groningen – Kijk dit zie ik: €15.000;
  • Maud van Marseveen – Senioren maken met Marjolein Rover Zomaar Radio: € 1.000;
  • Thecla Brakel – Easy Rock ‘n Roll & Happy Solodance: € 1.000.

Saskia van Ham van VRIJDAG: “Kunst- en cultuurparticipatie draagt bij aan de gezondheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van plussers. Via het Pronkjewail Fonds krijgt dit vorm vanuit de samenleving zelf; bij initiatiefnemers die ouderenparticipatie vanuit een intrinsieke motivatie aanjagen. We zijn erg benieuwd naar de uitwerking van alle ideeën.”

Eigenaarschap bij de burger

Groningen is de eerste regio waarin stad en provincie gezamenlijk investeren en samenwerken op het gebied van kunst- en cultuurparticipatie voor ouderen.

Hiermee volgen zij de aanbeveling van de Raad voor Cultuur, het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media, dat oproept om het eigenaarschap van burgers als uitgangspunt te nemen bij ondersteuning van cultuurparticipatie door ouderen.

Een Leven Lang Kunst

Het Pronkjewail Fonds is onderdeel van Een Leven Lang Kunst, een initiatief van de gemeente Groningen, de provincie Groningen, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Centre of Expertise Healthy Ageing en VRIJDAG om meer kunst- en cultuuraanbod voor plussers te creëren in Stad en provincie.

VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, is penvoerder voor het programma Een Leven Lang Kunst.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden