‘Afsluiten rechtsbijstandverzekering voor aardbevingsschade toch mogelijk’

Foto: Publiek Domein

Bewoners van het aardbevingsgebied kunnen toch een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor rechtshulp bij conflicten over mijnbouwschade. Dat kan bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea en ARAG.

Dit blijkt na een ronde langs verzekeraars, heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) donderdag bekendgemaakt.

Bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Avéro Achmea is het wel zo dat bestaande schades of schades die ontstaan tijdens de wachttijd niet verzekerd zijn. Er is wel dekking voor nieuwe schades na de wachttijd.

Ook verzekeraar ARAG dekt de kosten voor rechtsbijstand. Bij ARAG gelden wel beperkende voorwaarden als in het verleden al schade heeft plaatsgevonden.

Signalen van bewoners

NCG nam contact op met een aantal verzekeraars naar aanleiding van signalen van bewoners, waarbij meerdere bewoners aangaven zich niet te kunnen verzekeren voor rechtshulp bij geschillen over schades door gaswinning.

De voornaamste reden is dat verzekeraars stellen dat schade door gaswinning te voorzien is. Een rechtsbijstandverzekering is bedoeld om de gevolgen van een onzeker voorval af te dekken. Er zijn verzekeraars die grofweg de aardbeving bij Huizinge van 16 augustus 2012 als peildatum hanteren om te beoordelen of sprake is van een onzeker voorval.

Collectieve verzekering

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘Ik vind het belangrijk dat bewoners in het aardbevingsgebied zich kunnen verzekeren voor rechtshulp bij geschillen over mijnbouwschade. Daarom houden we in de gaten of bewoners een rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast heb ik het Verbond van Verzekeraars gevraagd hoe zij aankijken tegen een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld een collectieve verzekering voor de Groningers, waarin verzekeraars en de overheid samen optrekken. Als het Verbond hier positief tegenaan kijkt, ga ik daarover in gesprek met het Rijk.’

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden