‘Aantasting gezondheid door meervoudige schade gaswinning’

Foto: Jan Buurma

Schade door gaswinning tast de gezondheid van Groningers aan. Naast psychische klachten en stress, belemmert de schade ook mensen in hun dagelijks functioneren en tijdens andere activiteiten.

Dat blijkt uit het derde wetenschappelijk rapport van Gronings Perspectief, in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen, naar verandering van de gezondheid sinds 2006. Daartoe werkte Gronings Perspectief samen met Lifelines.

De resultaten bevestigen de conclusies die Gronings Perspectief al eerder trok.

Onderzoeksleiders prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen bevelen aan om extra maatregelen te nemen om gezondheid en ervaren veiligheid te verbeteren. ‘Wat ons betreft is het bewijs geleverd. We zien dat de klachten over gezondheid nog steeds toenemen. Dat vergroot de urgentie.’

Het derde wetenschappelijk rapport beschrijft de resultaten van vier metingen onder het bewonerspanel van Gronings Perspectief en de resultaten van het Lifelines-onderzoek. Lifelines verzamelt sinds 2006 gezondheidsgegevens van bewoners van heel Noord-Nederland. Aanvullend onderzoek via Lifelines bevestigt het beeld dat schade door aardbevingen stressgerelateerde gezondheidsklachten veroorzaakt. Ook blijkt dat bewoners met meervoudige schade belemmeringen ondervinden in hun dagelijks leven.

Minder schademeldingen melden

Ook blijkt uit het onderzoek dat steeds minder mensen hun schade melden bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW). Dat komt onder andere doordat ze negatieve verwachtingen over de afhandeling hebben. Het ‘gedoe, gezeur’ en de onzekere uitkomsten van de procedure wegen niet op tegen de energie die zo’n procedure kost.

Sinds de eerste meting in februari 2016 zijn bewoners zich veiliger gaan voelen en ervaren zij minder risico’s. Minder bevingen vergroten het gevoel van veiligheid. Maar zodra er sprake is van schade geldt het omgekeerde. Dan voelen bewoners zich onveilig en zien meer risico’s naarmate ze meer of vaker schade hebben. Ook voelen mensen zich minder veilig wanneer ze weinig vertrouwen in overheden hebben.

Aanbevelingen

Op basis van het nieuwe bewijs dat Lifelines levert, zijn hoofdonderzoekers prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe stelliger in hun aanbevelingen dan voorheen.

Stroebe: ‘We weten nu zeker dat schade de oorzaak is van slechtere gezondheid. De resultaten bevestigen het belang van vertrouwen in de aanpak van dit probleem.’

Postmes: ‘Hier is een maatschappelijk probleem dat we iedere meting groter zien worden. Het gaat om de gezondheid van heel veel mensen. Het is nodig om een speciale aanpak te organiseren en regisseren. Wij adviseren: Stel ervaren veiligheid en gezondheid centraal, verminder de aardbevingsschade en werk samen met bestaande organisaties en sociale netwerken om kwetsbaarheid aan te pakken en weerbaarheid te vergroten. Heb hierin ook aandacht voor herstel van vertrouwen.’

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen