Erfgoedloket en erfgoed adviesteam voor aardbevingsgebied

Foto: Publiek Domein

Eigenaren van monumenten met vragen over het herstel van aardbevingsschade en versterking kunnen straks terecht bij het erfgoedloket.

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben dinsdag 27 juni een subsidieregeling vastgesteld voor een erfgoedloket en een erfgoed adviesteam voor het aardbevingsgebied. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders stelt een bedrag van 621.000 euro beschikbaar voor het erfgoedloket en het erfgoed adviesteam.

Het gebouwde erfgoed, het landschap met zijn ontstaansgeschiedenis, de bijzondere stads- en dorpsgezichten zijn belangrijk en ijkpunten in onze omgeving. Ze maken dat we onze omgeving herkennen en dat we ons thuis voelen. Daar moet zeer zorgvuldig mee om worden gegaan.

NCG en de provincie vinden het belangrijk dat er een loket is waar eigenaren van monumenten terecht kunnen voor antwoorden op vragen over hun monumenten in relatie tot schadeherstel en versterking.

Subsidieregeling

NCG en provincie hebben samengewerkt aan het vormgeven van een erfgoedloket en erfgoed adviesteam, dat geresulteerd heeft in een provinciale subsidieregeling voor een erfgoedloket en erfgoed adviesteam. Tot juni 2020 is er voor het erfgoedloket en erfgoed adviesteam een bedrag van 621.000 euro beschikbaar.

De subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie Groningen. Belangstellende organisaties kunnen op basis van de geldende criteria hierop inschrijven.

Erfgoedloket

Eigenaren van monumenten met vragen over het herstel van schade en versterking kunnen straks bij het erfgoedloket terecht voor informatie en verwijzing naar mogelijkheden voor financiering. Bij het erfgoed adviesteam kunnen eigenaren van monumenten terecht voor deskundig advies. Het erfgoed adviesteam ondersteunt het loket en overheden met specifieke kennis en deskundigheid.

Meerjarenprogramma

Naast het erfgoedloket en erfgoedadviesteam maakt ook het Erfgoedprogramma onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. Hieraan werken NCG en provincie gezamenlijk met gemeenten en rijk. Dit programma wordt nog voor zomer bekend gemaakt.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden