De collegepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben een akkoord

Foto: Google maps/streetview

De collegepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks hebben een akkoord bereikt voor de periode 2015-2019.

Het centrale thema: ‘Vertrouwen’

De vijf kandidaat-gedeputeerden zijn: Eelco Eikenaar (SP), Patrick Brouns (CDA), Fleur Gräper-van Koolwijk (D66), Henk Staghouwer (ChristenUnie) en Nienke Homan (GroenLinks).

De installatie staat gepland op woensdag 29 april.

Vertrouwen voorop
Het nieuwe college stelt vertrouwen voorop. Waarden als gezamenlijkheid, dienstbaarheid en transparantie staan voorop. Inwoners van de provincie Groningen moeten er op kunnen vertrouwen dat de provincie voor hun belangen staat en problemen daadkrachtig te lijf gaat.

Zware opgaven
Groningen staat de komende jaren voor zware opgaven, zoals gaswinning en aardbevingen, energietransitie, krimp & leefbaarheid, het versterken van de economie en het terugdringen van werkloosheid.

Resultaten
Het college wil de komende vier jaar werken aan een mooi, veilig en sterk Groningen en in 2019 de volgende resultaten geboekt hebben:

  • Rust in het aardbevingsdossier.
  • Behoren bij de koplopers als het gaat om de omschakeling naar duurzame energie.
  • Belangrijke voorzieningen in de krimpgebieden en daarbuiten versterken of behouden en zorg mogelijk maken die voor iedereen beschikbaar is.
  • Een sterkere economische structuur realiseren. De provincie wil ondernemers ondersteunen als het gaat om investeren in innovatie en het vinden van nieuwe markten.
  • De borging van landschappelijke karakteristieken en natuur.

Presentatie akkoord
Op woensdag 29 april wordt het collegeakkoord gepresenteerd in de vergadering van Provinciale Staten en kan er debat over worden gevoerd. De fracties dragen de kandidaat-gedeputeerden voor aan Provinciale Staten voor benoeming.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen