PvdA met wijkacties in Indische Buurt

Foto: PvdA Groningen Stad

De PvdA-fractie Groningen organiseert zaterdag en maandag verschillende acties in de Indische Buurt.

Zaterdag, 11 maart wordt begonnen met een campagneontbijt, met ook landelijke PvdA-kopstukken, in het Floreshuis. Daarna gaan PvdA-leden flyeren en canvassen, van deur tot deur in gesprek met bewoners. Deze gesprekken gaan onder meer over ideeën, wensen en zorgen voor de wijk.

Het PvdA Ombudsteam is van 12.00 uur tot 13.00 uur in het Floreshuis actief. Hier kunnen bewoners met problemen in hun persoonlijke situatie aankloppen voor hulp. Bijvoorbeeld bij problemen bij aanvraag van Wmo-hulp of bijstand, of bij woonoverlast.

Ledengesprek

Tegelijk vindt van 12.00 uur tot 13.00 uur het Ledengesprek plaats, ook in Floreshuis. Hiervoor zijn alle PvdA-leden in de Indische Buurt uitgenodigd.

Zij zijn van harte welkom om te praten met gelijkgestemden, om oude banden aan te halen, om gezamenlijk de schouders onder de sociaaldemocratie te zetten of gewoon voor een bakje koffie.

Indische Buurt Gesprek

Op maandag 13 maart worden opnieuw deurgesprekken gevoerd. Aansluitend is het grote Indische Buurt Gesprek van 20.00 uur tot 22.00 uur in het Floreshuis. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan, van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg.

 

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden