PvdA met wijkacties in Paddepoel

Foto: PvdA fractie Groningen

De PvdA-fractie van Groningen organiseert verschillende acties in de wijk Paddepoel, waaronder een flyer- en canvasactie, het PvdA Ombudsteam en Ledengesprek en een wijkbijeenkomst.

De eerste actiedag is zaterdag 18 februari, waarbij de PvdA gaat flyeren in de wijk. De zaterdag daarop, 25 februari, gaat de PvdA onder de noemer canvassen van deur tot deur met bewoners in gesprek. Deze gesprekken gaan onder meer over ideeën, wensen en zorgen voor de wijk.

Ook op zaterdag 25 februari is het PvdA Ombudsteam actief in de Vensterschool (Novo Venstercafé). Hier kunnen bewoners met problemen in hun persoonlijke situatie aankloppen voor hulp. Het Ombudsteam biedt hulp bij problemen bij aanvraag van Wmo-hulp of bijstand, Of aan woonoverlast.

Tegelijk vindt in de Vensterschool (Novo Venstercafé) het Ledengesprek plaats. Hiervoor zijn alle PvdA-leden in Paddepoel uitgenodigd.

Op maandag 27 februari voert de PvdA-fractie weer deurgesprekken. Aansluitend is dan het grote Gesprek van Paddepoel, waarvoor alle bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk zijn uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan, van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg.

Voortdurend in de wijken

De PvdA vindt het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met inwoners en maatschappelijke organisaties in de wijken en dorpen. Daarom verruilt de fractie regelmatig het Stadhuis voor bijeenkomsten in de buurten.

Overzicht en locatie

  • Zaterdag 18 februari van 10.00 uur tot 12 uur, flyeren op verschillende plekken in de wijk
  • Zaterdag 25 februari van 13.30 uur tot 15.30 uur, Canvassen op verschillende plekken in de wijk
  • Zaterdag 25 februari, 13.30 uur tot 15 uur het Ledengesprek en Ombudsteam in de Vensterschool (Novo Venstercafé) aan de Eikenlaan 288
  • Maandag 27 februari van 19.00 uur tot 20 uur, deurgesprekken op verschillende plekken in de wijk
  • Maandag 27 februari om 20 uur ‘Gesprek van Paddepoel’ in de Vensterschool (Novo Venstercafé) aan de Eikenlaan 288

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden