Eindstand vuurwerkoverlast 899 meldingen in Groningen

Foto: Publiek Domein

De eindstand van het aantal klachten uit de stad Groningen op het meldpunt vuurwerkoverlast is 899 meldingen. In de provincie Groningen kwam de teller op 2034 te staan. Het meldpunt sloot dinsdag om middernacht.

Meldingen

Het grootste deel van de meldingen in de gemeente Groningen waren ‘harde knallen of vuurwerkbommen’: 693. In de categorie ‘gevaarlijke of stressvolle situatie voor dieren’ kwamen 112 meldingen binnen. Van ‘Gevaarlijke situatie voor toeschouwers of voor voorbijgangers’ was volgens de melders 38 maal sprake.

Korrewegwijk

Het grootste aantal meldingen in de gemeente Groningen kwam binnen uit de Korrewegwijk (116), gevolgd door Lewenborg (86) en Beijum (85). Helpman en de Wijert waren samen goed voor 74 meldingen. De aantallen meldingen uit Hoogkerk (50) de Oosterpark (49), Corpus de Hoorn en Hoornse Meer (48) de Binnenstad (46), de Hunze en Ulgersmaborg (45), Vinkhuizen (42) en de Schilderswijk (41) lagen dicht bij elkaar in de buurt.

Bewustwording

Het landelijke beeld is een afname van het aantal meldingen van vuurwerkoverlast. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis zijn de negatieve kanten van vuurwerk nog niet opgelost, maar heeft de maatschappelijke discussie over vuurwerkoverlast wel tot meer bewustwording geleid. “De sociale norm rond het afsteken van vuurwerk is langzaam aan het veranderen. Mensen houden meer rekening met hun buren. Ook vuurwerkvrije zones hebben een positief effect.”

GroenLinks maakt zich nog altijd zorgen over het aantal incidenten met letsel en schade. “Vuurwerk is in de afgelopen jaren steeds zwaarder en gevaarlijker geworden. In de handen van amateurs leidt dat tot ongelukken. Vandaar dat het allergrootste deel van de meldingen bestaat uit harde knallen door vuurwerkbommen”.

Meldingen uit de provincie

Het aantal meldingen in de gehele provincie Groningen bereikte het getal van 2034. Ook hier was de melding ‘harde knallen of vuurwerkbommen’ met 1552 het meest. Van ‘gevaarlijke of stressvolle situatie voor dieren’ kwamen 285 meldingen binnen. De melding ‘Gevaarlijke situatie voor toeschouwers of voor voorbijgangers’ werd 57 maal gedaan.

Uit de gemeente Haren kwamen 47 meldingen binnen, waarvan 28 voor harde knallen, gevolgd door 11 meldingen van gevaarlijke of stressvolle situaties voor dieren. De gemeente Ten Boer kende 29 meldingen, waarvan 20 in het dorp Ten Boer, 3 uit Ten Post en Garmerwolde, 2 uit Thesinge en 1 uit Sint-Annen. Ook hier spanden de meldingen van harde knallen de kroon (20), gevolgd door gevaarlijke of stressvolle situaties voor dieren (7).

Meldpunt vuurwerkoverlast

Het meldpunt vuurwerkoverlast was deze jaarwisseling voor het vijfde opeenvolgende jaar geopend op initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. Ze pleiten voor meer maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Met het meldpunt willen ze de Tweede Kamer en gemeentes inzicht geven in de omvang van het vuurwerkprobleem.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden