Gemeente Ten Boer onder financieel toezicht provincie Groningen

Foto: Google Maps

De gemeente Ten Boer wordt in 2017 onder preventief begrotingstoezicht geplaatst door de provincie Groningen. Dat hebben Gedeputeerde Staten besloten.

Het begrotingstoezicht volgt op de negatieve algemene reserve van Ten Boer. De tekorten van de gemeente moeten binnen tien jaar worden weggewerkt.

Preventief toezicht betekent dat een gemeente voor de begroting over 2017 en voor wijzigingen op deze begroting vooraf goedkeuring moet hebben van Gedeputeerde Staten.

De overige gemeenten worden op grond van de Gemeentewet onder het terughoudende repressieve begrotingstoezicht geplaatst.

Meerjarenperspectief

Dit houdt niet in dat de toekomstige financiële positie van de gemeenten zonder zorgen is. Het gemeentelijk meerjarenperspectief wordt met name positief beïnvloed door een gunstige ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de jaren 2018-2020.

Of deze hogere algemene uitkering ook daadwerkelijk wordt ontvangen, hangt nog af van de formatie van het nieuwe kabinet in 2017.

Wet Arhi

Naast het begrotingstoezicht op grond van de Gemeentewet bestaat er ook financieel toezicht op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Volgens deze wet wordt een gemeente die heringedeeld wordt onder preventief toezicht geplaatst.

Gemeentebesluiten die financiële gevolgen kunnen hebben, waaronder de begrotingen, moeten dan vooraf door Gedeputeerde Staten goedgekeurd worden.

Deze vorm van preventief toezicht is van toepassing op de gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Menterwolde, Ten Boer en Haren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden