Noorderpoort heeft eerste practoraat Burgerschap van Nederland

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Wutsje

Vandaag, dinsdag 20 december is Master of Education, Chris Holman, geïnstalleerd als practor voor het practoraat Burgerschap bij ROC Noorderpoort. Dit is het eerste practoraat Burgerschap van Nederland.

Het practoraat Burgerschap richt zich voornamelijk op de pedagogische waarden van het onderwijs.

Pedagogische kernprincipes van de docent

Eén van de opdrachten van het practoraat is in kaart brengen hoe het burgerschapsonderwijs er in het mbo uitziet, wat de resultaten daarvan zijn en wat de kenmerken zijn van effectieve scholen op het terrein van burgerschap.

Het onderdeel Burgerschap zet zich in om de student voor te bereiden om een volwaardig lid van de maatschappij te worden. Het doel is dat de student een zinvolle bijdrage kan leveren aan de democratische waarden van de samenleving. Chris Holman zet zich als practor in op de pedagogische kernprincipes van de docent.

Ook docenten moeten uitgedaagd worden

‘De samenleving is complexer dan ooit. Daardoor is het voor jongeren niet gemakkelijker geworden om op te groeien en zelfstandig keuzes te maken,’ aldus docent Chris Holman.
Volgens Holman moeten niet alleen studenten uitgedaagd worden, dit geldt ook voor docenten: ‘Van hen moeten we eisen dat ze pedagogisch bekwaam zijn. Voor docenten is het een uitdaging de talenten van de student te ontdekken. De aandacht moet echter niet alleen gericht zijn op mogelijke talenten als vakman of vakvrouw, maar ook op talenten die meer op het persoonlijke vlak liggen.’

Burgerschapsvorming als aandachtsgebied in het mbo

Burgerschapsvorming is een relatief jong aandachtsgebied in het mbo. Volgens Holman zijn er ten aanzien van de positie van burgerschapsonderwijs in het mbo voldoende aandachtspunten waarin het Practoraat Burgerschap mooie kansen ziet: ‘In de wens om burgerschapsonderwijs een steviger verankering te geven dan nu het geval is, staan we niet alleen, burgerschap staat momenteel volop in de belangstelling.’ Zo behandelde de Tweede Kamer begin november een motie om het burgerschapsonderwijs een minder vrijblijvend karakter mee te geven.

Het practoraat binnen het mbo

De term practoraat is nog relatief nieuw in de wereld van mbo.Een practoraat verwijst naar praktijk- en beroepsgericht onderwijs. Het is een expertisecentrum, geleid door een practor. De belangrijkste opdracht van een practoraat is zorgen voor inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden