Vleermuiswerkgroep waarschuwt voor ecologische gevolgen fietspad Helperzoom

Foto: K. Nienhuys

De vleermuiswerkgroep Groningen waarschuwt voor ecologische gevolgen van de heraanleg van fietspaden langs de Helperzoom. Over het voorstel voor een tracékeuze besluit het college van B&W van Groningen op 20 december.

De gemeente Groningen wil langs de Helperzoom de bestaande fietsbanen samenvoegen tot één breed fietspad van Haren naar het centrum. Er zijn twee varianten, een oostelijke en een westelijke, voor het traject van Saaxumborg tot aan het Helperpad en Helperbrink.

Gevolgen

De vleermuisgroep waarschuwt dat door het extra brede fietspad grote en gezonde bomen verloren gaan en vegetatie langs de watergangen. Daarnaast is veel verlichting nadelig voor vleermuizen, het verstoort het vlieggedrag van vleermuizen.

De bomen zorgen volgens de werkgroep voor een gevarieerd insectenleven, een belangrijke schakel in de voedselvoorziening voor de vleermuizen. De vegetatie zorgt voor beschutting.

De werkgroep laat ook weten dat door de aanleg van station Groningen Europapark de plaatselijke populatie watervleermuizen bijna helemaal is verdwenen.

Ook een afgegeven kapvergunning voor de Helperzoomtunnel om alle houtopstanden en de monumentale bomen langs het Helperpad te slopen is ten nadele van vijf soorten vleermuizen die daar elke dag hun voedsel zoeken.

“De Ecologische Zones zijn in 2009 vastgesteld als belangrijke te behouden en te beschermen groengebieden van de stad. Maar dat stelt niets voor, als er elke paar jaar een stuk mag worden afgehaald,” aldus Klarissa Nienhuys, coördinator van de werkgroep.

In de westvariant moeten alle 150 bomen tussen de flats en de rijbaan worden gekapt, waaronder 32 monumentale bomen. Sommige van deze bomen staan bekend als baltslocaties van vleermuizen. Alle bomen samen zijn ook van belang voor het wegvangen van fijnstof langs de Helperzoom, waar ook meer autoverkeer verwacht wordt.

Nienhuys: “Vergis je ook niet in de rol van die bomen voor het vastleggen van het broeikasgas CO2. Alleen al die enorme iepen! Die hebben alle iepenziektes overleefd: één zo’n boom legt in zijn eentje evenveel CO2 vast als 1000 jonge bomen. Als je hier nu 150 bomen, waaronder dus die 32 monumentale, gaat weghalen, vraag ik me af: is dat nu duurzame stadsplanning?”

(Bron: ingezonden bericht)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden