Proces herindeling Groningen, Haren en Ten Boer kan doorgaan

Foto: Provincie Groningen

De rechter heeft vrijdagmorgen uitspraak gedaan in het kort geding van het Burgercomité Haren en 25 inwoners van de gemeente Haren tegen de provincie Groningen over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

De rechter heeft aangegeven zich niet in het wetgevingsproces te kunnen mengen en heeft alle eisen afgewezen. Het herindelingsproces is geregeld in de wet. Dit betekent dat het lopende proces van de herindeling door kan gaan.

De eisers in het kort geding vonden onder andere dat de herindeling eenzijdig is opgelegd, en niet ‘van onderop’ in gang is gezet. Ook zou de noodzaak van de herindeling niet voldoende aangetoond zijn. Daarnaast zou het inschakelen van Marga Kool als verbindingspersoon voor Haren zou onrechtmatig zijn.

Na vaststelling van het herindelingsadvies door Provinciale Staten op 1 februari 2017 wordt het definitieve besluit tot herindeling genomen door achtereenvolgens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Ministerraad, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden