Woningen Groningen-Assen in trek

Foto: Regiobureau Groningen-Assen

Het gaat weer goed met de woningmarkt in de regio Groningen-Assen. Dit blijkt uit een gehouden woningmarkt- en woningbouwmonitor gehouden in de eerste helft van 2016.

Het onderzoek toont aan dat de verkoop van bestaande woningen, nieuwe woningen én kavels aanzienlijk beter loopt dan in de crisisjaren. De koopmarkt in Groningen vertoont zelfs overspannen trekjes met hoge verkoopresultaten en extreem korte doorlooptijden. De buurgemeenten rond Groningen lijken mee te liften op de gespannen woningmarktsituatie in de stad.

Overige uitkomsten onderzoek

  • De bouwactiviteit in de regio neemt met 6% sinds begin 2014 weer toe.
  • In het afgelopen halfjaar kregen opnieuw meer koopwoningen toestemming om te bouwen dan voorheen (ruim 430), Ook dit is een duidelijke bevestiging van de aantrekkende koopmarkt in de regio.
  • De woningproductie in de regio bleef in de 1e helft 2016 vooralsnog wat achter. Het afgelopen halfjaar werden bijna 590 nieuwe woningen opgeleverd. Dit is 7% minder dan gemiddeld in de afgelopen jaren.
  • Het aantal woningen in de pijplijn nam het afgelopen halfjaar per saldo met ruim 110 woningen (+4%) toe. De pijplijn bevatte medio 2016 zo’n 3.240 woningen, Dit is 12% meer dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar. Dit is voldoende voor ruim 2 jaar woningproductie op het afgesproken niveau.

Hoe zijn de uitkomsten tot stand gekomen?

De regionale monitor is gebaseerd op kwartaalcijfers van het CBS, de NVM, verkoopinformatie nieuwbouw verzameld bij makelaars en informatie over de sociale huursector aangeleverd door de regionale woningcorporaties. Van deze monitoren zijn rapportages gemaakt.

Het doel van deze rapportages is inzage krijgen in relevante regionale woningbouw- en woningmarktgegevens om te komen tot een betere woningbouwafstemming in de regio. Knelpunten maar ook kansen worden hiermee naar verwachting eerder gesignaleerd.

De rapportage kwam tot stand in een samenwerking tussen het programmabureau Regio Groningen – Assen, de gemeenten Groningen en Assen en de regionale ‘Werkgroep Woningmarkt’ met vertegenwoordigers van de regiogemeenten en de regiocorporaties.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen