Nieuwe ontsluitingsweg om Bedum

Impressie tunnel Bedum
Foto: Provincie Groningen

De plannen voor een nieuwe ontsluitingsweg om Bedum gaan door. De nieuwe weg is de oplossing voor het toenemende vrachtverkeer in de bebouwde kom van Bedum.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft dit besloten, meldt de provincie.

De weg komt direct ten noorden van de spoorlijn Groningen-Delfzijl te liggen en sluit ten oosten van Bedum aan op de provinciale weg N993 (Sint Annerweg). Door de aanleg van de weg komen twee onbewaakte spoorwegovergangen te vervallen.

Tunnel onder het spoor

Vanwege de veiligheid op het spoor komt er een tunnel onder het spoor. Door de komst van de tunnel kunnen auto’s met 60 kilometer per uur doorrijden, zonder dat ze voor spoorbomen hoeven wachten. De tunnel zorgt ook voor minder licht- en geluidhinder, omdat auto’s niet hoeven te stoppen en daarna weer optrekken.

De tunnel wordt met groene taluds in het landschap ingepast, zodat deze het landschap zo weinig mogelijk verstoort. Verder verdwijnen twee onbewaakte spoorwegovergangen en wordt één onbewaakte overgang veiliger gemaakt. De provincie neemt dit mee in haar onderzoeken. ProRail voert de aanpassingen aan de overgangen uit.

De maatregelen gaan in totaal 13 miljoen euro kosten.

Vervolg

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Bedum besluiten in december over de plannen. De werkzaamheden voor de ontsluitingsweg gaan naar verwachting in 2019 van start. De weg is naar verwachting in 2020 klaar.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden