Provincie Groningen presenteert warmteplan

Foto: Publiek Domein

Het Warmteplan, met daarin de mogelijkheden om warmtegebruik te verduurzamen, van de provincie Groningen is klaar.

In de provincie Groningen vormt warmte de grootste energievraag én heeft daarnaast een groot besparingspotentieel, meldt de provincie.

Uit het warmteplan van de provincie Groningen blijkt dat er in onze provincie tot 2020 al vier tot vijf petajoules duurzame warmte geproduceerd kan worden. Dat is vergelijkbaar met het aardgasverbruik van een kwart van alle huizen in de provincie Groningen.

Het Rijk heeft de provincies gevraagd inzichtelijk te maken welke mogelijkheden zij zien om warmtegebruik te verduurzamen.

Warmtekansenkaart

In het warmteplan heeft de provincie in beeld gebracht waar de warmtevraag en het warmteoverschot zit, via een zogenoemde warmtekansenkaart.

In onze provincie zijn een paar heel grote duurzame warmteproducenten. De grootste hoeveelheid duurzame warmte wordt geproduceerd door Eneco Energy from Waste, een afvalcentrale in Delfzijl.

Een andere grote warmtebron wordt de biomassacentrale Eneco Bio Golden Raand in Delfzijl, die van elektriciteitsproductie overschakelt naar warmteproductie.

‘Zilte Teelt’

Duurzame warmte is niet alleen interessant voor gebruik in de industrie en in huishoudens, maar ook voor de landbouw. Een voorbeeld hiervan is het project Zilte Teelt bij de dubbele dijk bij Delfzijl waarbij restwarmte van Google wordt ingezet voor landbouw.

Warmtenetten

Verder zijn er concrete plannen voor nieuwe warmtebronnen en -netten. Zo is de stad Groningen bezig met het ontwikkelen van een geothermieproject en heeft Hoogezand onlangs een warmtenet in gebruik genomen.

Ook zijn er plannen om warmtenetten aan te leggen of uit te breiden in bijvoorbeeld Delfzijl en Veendam.

Plannen van het Rijk

Het ministerie van EZ heeft de provincies gevraagd inzichtelijk te maken welke kansen er zijn op het gebied van warmte. De plannen tezamen vormen dan ook ingrediënten voor de plannen van het Rijk.

“Ik ben blij dat we nu heel goed kunnen laten zien wat we op warmtegebied op korte termijn kunnen realiseren. Op lange termijn willen we alle warmte in Groningen duurzaam opwekken en ook daarvoor zijn er volop mogelijkheden. Ik hoop dat het Rijk nu ook snel een visie op warmte voor de lange termijn maakt en middelen vrijmaakt om de warmtetransitie in Groningen te realiseren.” aldus gedeputeerde Energietransitie Nienke Homan.

Voor het uitwerken van de plannen voor duurzame warmte werkt de provincie Groningen nauw samen met de provincies Drenthe en Friesland en met het Rijk, gemeenten, de energiesector, netbeheerders en woningcorporaties.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden