Opleidingen MWD en SPH Hanzehogeschool Groningen samen nieuwe bachelor Social Work

Foto: De Redactie

De opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) van de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen worden met ingang van het studiejaar 2017/2018 samengevoegd tot de nieuwe opleiding Social Work.

De reden hiervoor is dat professionals in de sociale sector steeds veelzijdiger taken krijgen door de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Daarnaast stijgt de vraag naar bredere inzetbaarheid.

Op 1 september 2017 worden alle studenten van MWD- en SPH-studenten dus studenten Social Work. Ook de tweejarige opleiding Associate degree Ervaringsdeskundige in de zorg die gekoppeld is aan de bachelor SPH valt dan onder de nieuwe bachelor. Afgestudeerden van deze Ad met schakelprogramma kunnen overstappen naar het derde jaar van de bachelor Social Work deeltijd.

Met de start van deze nieuwe bachelor verdwijnt ook de numerus fixus. De graad op het diploma blijft hetzelfde, namelijk Bachelor of Social Work.

Opbouw van de opleiding

Het eerste jaar is een basisjaar om studenten een goed beeld te geven van alle zorgvraagstukken die een sociaal werker kan tegenkomen.

Vanaf jaar twee zijn er drie majors:

Jeugd – educatie, jeugd en gezin, opvoedingsrelaties, jeugdhulp en jeugdzorg.
Zorg – (langdurige) begeleiding, ondersteuning, hulpverlening en behandeling.
Welzijn/samenleving – ondersteuning aan mensen in de context van hun wijk of dorp.

Jaar 3 is een stagejaar en in jaar 4 volgt de student verdiepingsprogramma’s en doet praktijkgericht onderzoek. Voor studenten met ambitie en bijzondere talenten zijn er uiteraard honoursprogramma’s.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden