Voorlichtingsbijeenkomst hoger onderwijs voor vluchtelingen bij de Hanzehogeschool

Foto: Google Maps

Hanzehogeschool Groningen start op 21 november voor de tweede keer het onderwijsprogramma de Grotius-minor, waarbij vluchtelingen in contact komen met het Nederlands hoger onderwijs. Vandaag, op donderdag 3 november wordt een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de minor.

De Grotius-minor wil vluchtelingen in contact brengen met het Nederlandse hoger onderwijs, waardoor ze een stap vooruit kunnen zetten in het integratie- en inburgeringsproces. De minor leidt niet op tot een diploma en geeft geen recht op een vervolgopleiding of baan.

De cursisten ontvangen wel bij voldoende prestatie een schriftelijk bewijs van deelname, dat mogelijk later gebruikt kan worden bij een vervolgstudie.

Verblijfplaats in Noord-Nederland

De Grotius-minor is bedoeld voor vluchtelingen die op dit moment een verblijfsplaats hebben in Noord-Nederland, die in staat zijn om op hoger onderwijsniveau te studeren en voldoende beheersing hebben van de Nederlandse taal (minimaal B1-B2 niveau).

In de vorige editie zijn veertig deelnemers met 13 verschillende nationaliteiten gestart, waarvan uiteindelijk dertig een certificaat behaalden.

Het bestuur van de Hanzehogeschool Groningen biedt de minor aan en stelt lesruimtes beschikbaar. Docenten en medewerkers zetten zich deels vrijwillig in.

Voorlichtingsbijeenkomst

Van 15.00 uur tot 17.00 uur wordt op de Hanzehogeschool Groningen, locatie Marie Kamphuisborg, Zernikeplein 23 in Groningen de voorlichtingsbijeenkomst gehouden, gevolgd door intakegesprekken.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden