UMCG en Certe starten Transmurale Trombose Expertise Centrum

Foto: De Redactie

De afdeling Hematologie van het UMCG en Certe Trombosedienst hebben samen de eerste Transmurale Trombose Expertise Centrum opgericht.

De organisaties hebben dinsdag een samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het expertisecentrum ondertekend, meldt het UMCG. Noord-Nederland is nu de eerste regio waarin de samenwerking op het gebied van antistollingszorg wordt geformaliseerd in een expertisecentrum.

Doel

De organisaties werkten al samen op het gebied van antistollingszorg. Doel van dit expertisecentrum is om in het hele noorden gezamenlijk goede en veilige ketenzorg voor patiënten met trombose te ontwikkelen. Waar mogelijk wordt de zorg vernieuwd en goedkoper gemaakt.

De richtlijnen voor het gebruik van antistollingsmedicijnen bij patiënten met trombose waren niet altijd goed op elkaar afgestemd en de trombosezorgketen is landelijk gezien nog onvoldoende geborgd.

In de daarom opgestelde Stuurgroep Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) wordt geadviseerd de zorg binnen de keten van huisartsen-, ziekenhuis- en academische zorg beter op elkaar af te stemmen en binnen ieder regionaal samenwerkingsverband een Trombose Expertise Centrum in te richten.

Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen

Het Transmuraal Trombose Expertisecentrum Groningen zet erop in om patiënten met trombose door de huisarts of trombosedienst te laten behandelen waar het kan, en door de medisch specialist waar dat nodig is. Het centrum is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor huisartsen en medisch specialisten die advies willen over patiënten met een complex ziektebeeld, alsook voor patiënten met vragen over hun antistollingsbehandeling.

Verder richt het expertisecentrum zich op het regionale gebruik en het evalueren van de richtlijnen voor trombosezorg. Daarnaast vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats en wordt er onderwijs gegeven.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden