Provincie steekt extra geld in onderhoud wegen en kanalen

Foto: CC BY-SA 3.0/Wikipedia Commons/ Lijjccoo

De provincie Groningen steekt de komende vier jaar jaarlijks bijna 16 miljoen euro in het onderhoud aan wegen en kanalen. Daarbij gaat het niet alleen om het onderhoud van de wegen en kanalen zelf, maar ook aan bruggen, tunnels en viaducten.

De komende jaren vindt extra onderhoud plaats aan bruggen, wegen en fietspaden en worden flinke delen van de oeverbescherming langs vaarwegen vervangen. Speciale aandacht is er voor duurzaamheid, meldt de provincie.

Programma komende 4 jaar

De provincie heeft nu een programma gepresenteerd voor de komende vier jaar, waarin duidelijk staat waar de komende jaren onderhoud plaatsvindt.

De Noordelijke Rekenkamer constateerde na onderzoek uit 2015 dat de provincie een achterstand heeft op het gebied van onderhoud aan provinciale wegen, bruggen en oevers. Verder gaf de rekenkamer aan dat de keuzes die de provincie op het gebied van onderhoud maakt niet goed onderbouwd zijn.

Groot onderhoud

Dit voorjaar heeft de provincie extra geld toegezegd voor beheer en onderhoud van haar infrastructuur. Op ongeveer vijftien provinciale wegen vindt groot onderhoud plaats, zoals aan de N361 tussen Groningen en Lauwersoog en de N363 tussen Winsum en Roodeschool.

Vervangen oeverbescherming

Grote delen van de oeverbescherming worden vervangen langs het Noord-Willemskanaal, het Winschoterdiep, het Oude Eemskanaal en het A.G. Wildervanckkanaal. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor de vervanging van het schip waarmee de provincie inspecties uitvoert.

Duurzaamheid

In het meerjarenprogramma onderhoud is er veel aandacht voor duurzaamheid. Bij elk onderhoudsproject wordt gekeken hoe dit zo duurzaam mogelijk aangepakt kan worden.

Aanbevelingen Noordelijke Rekenkamer

Provinciale Staten hebben drie aanbevelinghen van de Noordelijke Rekenkamer overgenomen. Eén daarvan is voor bruggen en sluizen een onderhoudsmanagementsysteem op te zetten, waarin de onderhoudsgeschiedenis, de uitkomsten van inspecties en afwijkingen van technische onderhoudstermijnen worden vastgelegd.

In het onderhoudsmanagementsysteem van de provincie staat van alle bruggen en sluizen om wat voor type het gaat, hoe oud ze zijn en welk onderhoud nodig is. Het systeem is nu de basis waarop de provincie baseert welk onderhoud nodig is.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden